Anastasiia S. Koliesnichenko, Анастасія С. Колєсніченко (ORCID:0000-0002-5007-9082)
Anastasiia S. Koliesnichenko, Анастасія С. Колєсніченко (ORCID:0000-0002-5007-9082)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
НазваниеПроцитированоГод
Вплив сучасних тенденцій на реформування ринку електроенергії України
СА Мехович, АС Колєсніченко
ВТД" Університетська книга", 2012
112012
Зарубіжний досвід грошово-кредитної політики та особливості застосування деяких аспектів банківської системи в Україні
НМ Побережна, АС Колєсніченко
Ужгородський національний університет, 2014
92014
Облік і звітність у формуванні ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління суб'єктів господарювання фінансово-кредитної та бюджетної сфер
АС Колєсніченко
Бізнес Інформ, 256-262, 2017
42017
Нормативно-правове забезпечення регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах
НВ Артеменко, АС Колєсніченко
НТУ" ХПІ", 2015
42015
Державний вектор вирішення проблеми небалансів оптового ринку електричної енергії України
CА Мехович, АС Колєсніченко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 31-35, 2011
42011
Oblik i zvitnist u formuvanni efektyvnoho informatsiino-analitychnoho zabezpechennia systemy upravlinnia subiektiv hospodariuvannia finansovo-kredytnoi ta biudzhetnoi sfer …
AS Koliesnichenko
Biznes Inform 468 (1), 256-262, 2017
22017
Філософсько-аналітичний погляд на категорію заробітної плати в контексті побудови облікового процесу установ бюджетної та фінансово-кредитної сфери
АС Колєсніченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2017
22017
Новий ринок електричної енергії України: складові та умови функціонування суб’єктів
АС Колєсніченко
Загальнодержавний науково-виробничий і інформаційний журнал …, 2015
22015
Vplyv suchasnykh tendentsii na reformuvannia rynku elektroenerhii Ukrainy
SA Mekhovych, AS Koliesnichenko
The impact of recent developments in reforming the electricity market of …, 2012
22012
Інструменти державного регулювання якості надання готельних послуг
АС Колєсніченко
Э-кономика, 2017
12017
Нормативно-правове регулювання та державна підтримка розвитку готельної індустрії як інституту туризму
АС Колєсніченко
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017
12017
Організаціно-технологічні засади процесу надання готельних послуг
АС Колєсніченко
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Інформаційно-аналітичні й організаційні засади складання звітності в процесі прийняття управлінських рішень суб’єктами господарювання готельно-ресторанного комплексу
АС Колєсніченко
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 147, 2017
12017
Світовий досвід розвитку обліку і звітності у забезпеченні формування комплексу моделей і методів в аналізі та аудиті діяльності суб'єктів господарювання фінансово-кредитної та …
АС Колєсніченко
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017
12017
Облікова політика банку і бюджетної установи в контексті здійснення процесу управління: змістовно-порівняльний аспект
АС Колєсніченко
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 94-100, 2016
12016
Прибуток як інтегральний показник ефективності діяльності суб'єкта господарювання
ОД Майструк, АС Колєсніченко
НТУ" ХПІ", 2016
12016
Нормативно-правові аспекти регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах
АС Колєсніченко
НТУ" ХПІ", 2016
12016
Механізм державного регулювання взаємовідносин між суб’єктами електроенергетичного ринку
АС Колєсніченко
АС Колєсніченко.–Науковий вісник Ужгородського університету.–Серія Економіка …, 2014
12014
Механізм державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку
АС Колєсніченко
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні …, 2014
12014
The Choice of the Public-Private Partnership Model to Address Social and Economic Development of the State in the Context of a Competitive Environment with Uncertainty and …
S Mehovich, A Koliesnichenko
Club of Economics in Miskolc. Theory. Methodology. Practice, 63-70, 2014
1*2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20