Follow
Антошина Ірина Володимирівна, Антошина Ирина Владимировна, Atoshyna I.V.
Антошина Ірина Володимирівна, Антошина Ирина Владимировна, Atoshyna I.V.
Verified email at onua.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інформаційна функція українського права
ІВ Антошина
URL: http://mgu. edu. ua/docs/vchen_rada/disertacii/antoshina_kd. pdf (дата …, 2015
102015
Информационная функция права как общеправовая функция
I Antoşina
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 5 (1), 15-19, 2014
62014
Механизм реализации информационной функции права
ИВ Антошина
Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр./редкол.: СВ Ківалов (гол …, 2012
42012
Традиционные и нетрадиционные функции украинского права
И Антошина
Юридичний вісник, 6-13, 2014
32014
Взаимодействие информационной и регулятивной функций права
ИВ Антошина
Актуальні проблеми держави і права, 477-483, 2012
32012
Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції
ЮМ Оборотов, ВВ Завальнюк, ВВ Дудченко, НМ Крестовська, ...
Фенікс, 2012
32012
Можливості впливу права на інтернет-інформацію
ІВ Антошина
Lex portus, 48-56, 2017
22017
Связь информационной функции государства и информационной функции права
ИВ Антошина
Актуальні проблеми держави і права, 218-224, 2012
22012
Інформаційна влада публічної адміністрації: вплив глобальних тенденцій
ІВ Антошина
Lex portus, 77-92, 2019
12019
Інформаційна функція права як основа правової інформованості в Україні
ІВ Антошина
Lex portus, 134-146, 2017
12017
Креативність загальнотеоретичної юриспруденції
ЮМ Оборотов, ВВ Завальнюк, ВВ Дудченко, АП Овчиннікова, ...
Фенікс, 2015
12015
Информационная функция права в механизме действия права
ИВ Антошина
Актуальні проблеми держави і права, 116-122, 2013
12013
Информационная функция права в реализации правовых средств
ИВ Антошина
Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр./редкол.: СВ Ківалов (гол …, 2012
12012
Понятие и назначение информационной функции права
ИВ Антошина
Актуальні проблеми держави і права, 477-484, 2011
12011
Информационное воздействие права и информационная функция права
ИВ Антошина
Актуальні проблеми держави і права.–2012.–Вип 66, 477-483, 2011
12011
ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
ІВ Антошина
Знання європейського права, 3-7, 2021
2021
Інформаційна влада та її вплив на сферу освіти у сучасній Україні
ІВ Антошина
Видавничий дім «Гельветика», 2021
2021
ІНФОРМАЦІЙНА ВЛАДА: АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
ІВ Антошина
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 320201, 2020
2020
Інформаційна влада як об’єкт наукового дослідження
ІВ Антошина, ИВ Антошина, ІВ Антошина
Одеса: Гельветика, 2020
2020
Інформаціна влада: зміст і значимість у сучасних умовах
ІВ Антошина, ІВ Антошина
Одеса: Гельветика, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20