Oleg Khudolii (Олег Худолій)
Oleg Khudolii (Олег Худолій)
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine
Verified email at hnpu.edu.ua
TitleCited byYear
Methodological Approaches to Pedagogical Control of the Functional and Motor Fitness of the Girls from 7-9 Grades
O Ivashchenko, O Khudolii, S Iermakov, M Lochbaum, M Cieślicka, ...
Journal of Physical Education and Sport 17 (1), 254, 2017
13622017
Intra-group factorial model as the basis of pedagogical control over motor and functional fitness dynamic of 14-16 years old girls
O Ivashchenko, O Khudolii, S Yermakov, MR Lochbaum, M Cieslicka, ...
Journal of Physical Education and Sport (JPES) 16 (4), 1190-1201, 2016
13612016
Загальні основи теорії і методики фізичного виховання
ОМ Худолій
Харків, ОВС, 406, 2008
208*2008
Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків: Монографія
ОМ Худолій, ОВ Іващенко
Харків: “ОВС”, 2014, 2014
130*2014
Simulation as method of classification of 7-9th form boy pupils’ motor fitness
OV Ivashchenko, OM Khudolii, TS Yermakova, W Pilewska, R Muszkieta, ...
Journal of Physical Education and Sport (JPES) 15 (1), 142-147, 2015
1142015
ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ЮНИХ ГІМНАСТІВ
ОМ Худолій, СС Єрмаков
Теорія та методика фізичного виховання 5 (5), 3-18, 2011
110*2011
Classification of motor fitness of 7-9 years old boys
OM Khudolii, SS Iermakov, K Prusik
Journal of Physical Education and Sport (JPES) 15 (2), 245-253, 2015
1032015
Factorial model of motor fitness of junior forms' boys
OM Khudolii, SS Iermakov, KV Ananchenko
Journal of Physical Education and Sport 15 (3), 585, 2015
992015
Основи методики викладання гімнастики
ОМ Худолій
X.: ОВС 1, 205-280, 2008
93*2008
Computer simulation of junior gymnasts’ training process
OM Khudolii, OV Ivashchenko, SS Yermakov, OG Rumba
Science of Gymnastics Journal 8 (3), 215-228, 2016
802016
Factorial and discriminant analysis as methodological basis of pedagogic control over motor and functional fitness of 14–16 year old girls
O Ivashchenko, O Khudolii, T Yermakov, S Yermakov, M Nosko, Y Nosko
Journal of Physical Education and Sport (JPES) 16 (2), 442-451, 2016
772016
Теоретичні основи планування навчальної роботи з фізичної культури в школі
ОМ Худолій, АВ Забора
Теорія і практика фізичного виховання 1 (1), 3-12, 2001
752001
Моделирование процесса подготовки юных гимнастов: Монография
ОН Худолей
Харьков: ОВС 336, 2005
69*2005
Концептуальні підходи до моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків
ОМ Худолій, ОВ Іващенко
Теорія та методика фізичного виховання 2 (2), 3-16, 2013
67*2013
Особливості силової підготовленості школярів старших класів
ОМ Худолій, ОВ Іващенко, ОО Піменов
Теорія та методика фізичного виховання, 37-41, 2012
67*2012
The effectiveness of development programming strength in primary school children
OM Khudolii, AA Titarenco
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2013
65*2013
Інформаційне забезпечення процесу навчання і розвитку рухових здібностей дітей і підлітків (на прикладі спортивної гімнастики)
ОМ Худолій, ОВ Іващенко
Теорія та методика фізичного виховання 4 (4), 3-18, 2013
62*2013
Робоча програма з педагогічної практики в школі (ІV курс, напрям підготовки: 6.01020 Фізичне виховання)
ОМ Худолій, ОВ Іващенко, ТВ Карпунець
Теорія та методика фізичного виховання, 19-31, 2012
61*2012
Закономерности формирования двигательных навыков у юных гимнастов
ОН Худолей
Наука в олимпийском спорте, 36-46, 2012
60*2012
Технологія навчання гімнастичним вправам
ОМ Худолій
Теорія та методика фізичного виховання 8 (8), 19-34, 2009
60*2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20