Follow
Українська мова
Українська мова
Журнал Інституту української мови HAH України
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Що нам робити із запозиченнями?
П Селігей
Українська мова, 3-16, 2007
772007
Тенденції розвитку сучасного українського лексикону: чинники стабілізації інновацій
Є Карпіловська
Українська мова, 3-15, 2007
712007
Проблеми вивчення жаргонної лексики: Соціолінгвістичний аспект
Л Ставицька
Українська мова, 55-68, 2001
532001
Термінополе концепт
Ж Краснобаєва-Чорна
Українська мова, 67-79, 2006
392006
Нові явища та процеси в українському словотворенні: динаміка чи деструкція словотвірних норм?
К Городенська
Українська мова, 3-12, 2013
372013
Осново-і словоскладання у процесах номінації сучасної української мови
НФ Клименко
Українська мова, 83-105, 2003
362003
Про українську псевдонімію та криптонімію
ВВ Німчук
Українська мова, 30-58, 2002
342002
Досвід мовних політик світу й українська перспектива (інформаційно-аналітичний огляд)
Л Лазаренко
Українська мова 4, 3-22, 2003
312003
Християнство й українська мова
В Німчук
Українська мова 1, 11-30, 2001
292001
Сучасна словотвірна норма української мови: мовна практика та кодифікація
Л Кислюк
Українська мова, 52-66, 2012
252012
Про сучасну українську тлумачну лексикографію
В Німчук
Українська мова, 3-30, 2012
242012
Навколо проблем предикативності, предикації і предикатності
ІP Вихованець
Українська мова, 25-31, 2002
222002
Система правил українського ділового та наукового стилю
М Гінзбург
Українська мова, 30-43, 2006
202006
Динаміка сучасної української мови в словниках нового покоління (проект серії словників нової української лексики)
ЄА Карпіловська
Українська мова, 3-29, 2004
202004
Базові поняття корпусної лінгвістики
ОМ Демська-Кульчицька
Українська мова, 42-47, 2003
202003
Ненаукові пристрасті навколо українського правопису
І Вихованець
Українська мова 2, 3-25, 2004
192004
Повнозначне слово в його проекції на денотат
НЛ Іваницька
Українська мова, 48-57, 2006
182006
Гендерна лінгвістика: українська перспектива
ЛО Ставицька
Українська мова, 58-66, 2004
172004
Експресивний синтаксис прози Михайла Стельмаха
І Завальнюк
Українська мова, 39-47, 2012
152012
Лінгвістична сутність іронії та семантичні механізми формування іронічного смислу/Оксана Калита
ОМ Калита
Українська мова, 67-74, 2006
152006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20