Елеонора Львівна Носенко Элеонора Львовна Носенко (Eleonora L. Nosenko)
Елеонора Львівна Носенко Элеонора Львовна Носенко (Eleonora L. Nosenko)
д-р психол. наук, проф., ДНУ ім. О.Гончара, факультет психології, Oles Honchar Dnipro National
Verified email at dsu.dp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Загальна психологiя
СД Максименко, ВО Соловiєнко
Психологiя, 272, 2004
441*2004
Психологія і особистість
СД Максименко, КВ Седих, ВФ Моргун, ІГ Тітов, ВА Лавріненко, ...
3192007
Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції
ЕЛ Носенко, НВ Коврига
Дніпропетровський національний університет, 2003
3162003
Эмоциональное состояние и речь
ЭЛ Носенко
Киев, Вища школа, 1981
2141981
Особенности речи в состоянии эмоциональной напряженности
ЭЛ Носенко
Б. и, 1975
1781975
Емоційний інтелект як соціально значуща інтегральна властивість особистості
Е Носенко
Психологія і суспільство, 95-109, 2004
572004
Сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості
ЕЛ Носенко, ІФ Аршава
Дніпропетровськ: ДНУ, 2010
462010
Аспекти імпліцитної діагностики емоційної стійкості людини
ІФ Аршава, ЕЛ Носенко
Вид-во ДНУ, 2008
422008
Картина світу як інтегруючий і гуманізуючий фактор у змісті освіти
ЕЛ Носенко
Педагогіка і психологія, 6, 1995
381995
Толерантність до невизначеності як системоутворювальний особистісний чинник творчої обдарованості
Е Носенко, М Шаповал
Психологія і суспільство, 97-106, 2002
312002
Методологічні аспекти забезпечення запам’ятовування інформації при розробці дистанційних навчальних курсів: метод. посіб.
ЕЛ Носенко, СВ Чернишенко
Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003
292003
Форми відображеної оцінки емоційної стійкості та емоційної розумності людини
ЕЛ Носенко, ІФ Аршава, КП Кутовий
Д.: Вид-во Інновація, 2011
282011
Формування когнітивних структур особистості засобами інформаційних технологій
ЕЛ Носенко
Дніпропетровськ: Вид во ДНУ, 2007
262007
Емоційна розумність як детермінанта успішності життєдіяльності людини і шляхи її операціоналізації
ЕЛ Носенко, НВ Коврига
Вісник Дніпропетровського університету. Педагогіка і психологія, 3-9, 2000
242000
Self-handicapping as a coping strategy: approaches to conceptualization
D Nosenko, I Arshava, E Nosenko
Advances in Social Sciences Research Journal 1 (3), 166-166, 2014
232014
Емоційна розумність як детермінанта успішної життєдіяльності людини і шляхи її операціоналізації
ЕЛ Носенко, НВ Коврига
Вісник Дніпропетровського ун-ту. Педагогіка і психологія.–2000.–Вип 6, 3-7, 2000
222000
Опитувальник Стабільність психічного здоров'я-коротка форма: опис, адаптація, застосування
ЕЛ Носенко, АГ Четверик-Бурчак
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: педагогіка і психологія, 89-97, 2014
162014
Теоретико-психологічні засади комп’ютерної діагностики емоційної стійкості людини
ЕЛ Носенко, ІФ Аршава
Д.: Вид-во ДНУ, 2006
162006
Emotsiinyi intelekt: kontseptualizatsiia fenomenu, osnovni funktsii [Emotional Intelligence: conceptualisation of the phenomenon, the main functions]
EL Nosenko, NV Kovryha
Kyiv: Vyshcha shkola, 2003
162003
Емоційний інтелект як одна з форм множинності проявів інтелекту
ЕЛ Носенко
Вісник Дніпр. ун-ту. Педагогіка і психологія. Випуск 3, 3-13, 1998
151998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20