Институт промышленных технологий, дизайна и менеджмента
Институт промышленных технологий, дизайна и менеджмента
Odessa natonal politechnic university, iptdm onpu-odessa
Подтвержден адрес электронной почты в домене itdmi.opu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Технология машиностроения
АА Маталин
Лань, 2008
5412008
Оптимизация процесса шлифования
АВ Якимов
М.: Машиностроение 176, 1975
1321975
Технологические методы повышения долговечности деталей машин
АА Маталин
Техника, 1971
1191971
Стандартизація і сертифікація процесів управління якістю освіти у вищому навчальному закладі =dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.1967.8169
ГО Оборський, ВД Гогунський, ОС Савєльєва
Праці Одеського політехнічного університету, 251-255, 2011
93*2011
Напрями дисертаційних наукових досліджень зі спеціальності doi.org\10.13140/RG.2.1.1557.1927
СД Бушуєв, ВД Гогунський, КВ Кошкін
Управління розвитком складних систем 12, 5-7, 2012
89*2012
Параметры цитируемости научных публикаций в наукометрических базах данных
ВН Бурков, АА Белощицкий, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем, 134-139, 2013
80*2013
Точность механической обработки и проектирование технологических процессов
АА Маталин
Л.: Машиностроение 320, 4, 1970
801970
Обоснование закона о конкурентных свойствах проектов
ВД Гогунский, СВ Руденко, ПА Тесленко
Управління розвитком складних систем 8, 2011
69*2011
Технология механической обработки
АА Маталин
Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1977
661977
Теплофизика механической обработки
АВ Якимов, ПТ Слободяник, АВ Усов
К., Одесса: Лыбидь, 1991
631991
Моделирование слабо структурированных систем проектного управления
ЕВ Колесникова
Праці Одеського політехнічного університету 3 (43), 127-131, 2013
622013
Основные законы проектного менеджмента
ВД Гогунский, СВ Руденко
Матеріали IV міжнар. конф.:«Управління проектами: стан та перспективи».–, 37-40, 2008
62*2008
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ: ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКОНУ КВ КОШКІНА ЩОДО ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТІВ
КВ Колеснікова
Управління розвитком складних систем 16, 38-45, 2013
61*2013
Прерывистое шлифование
АВ Якимов
Киев-Одесса: Вища школа, 1986
601986
Нова методологія створення інноваційного розвитку проектно-керованих організацій
В Вайсман, В Гогунський
Экономист Украины 8, 298, 2011
572011
Марковські моделі комунікаційних процесів в міжнародних проектах
ОВ Власенко, ВВ Лебідь, ВД Гогунський
Управління розвитком складних систем, 35-39, 2012
55*2012
Розвиток теорії проектного управління: обгрунтування закону ініціації проектів
КВ Колеснікова
Управління розвитком складних систем, 2014
512014
Scopus та інші наукометричні бази: прості питання та нечіткі відповіді = doi.org\10.13140/RG.2.1.1989.3205
ДБ Буй, АО Білощицький, ВД Гогунський
Вища школа 4 (119), 27-40, 2014
51*2014
Аналіз структурної моделі компетенцій з управління проектами національного стандарту України
КВ Колеснікова, ДВ Лук’янов
Управління розвитком складних систем 13, 19-27, 2013
51*2013
Автоматизация извлечения информации из наукометрических баз данных
АС Коляда, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем 16, 96-99, 2013
492013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20