Институт промышленных технологий, дизайна и менеджмента
Институт промышленных технологий, дизайна и менеджмента
Odessa natonal politechnic university, iptdm onpu-odessa
Підтверджена електронна адреса в itdmi.opu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Технология машиностроения
АА Маталин
Лань, 2008
8772008
Оптимизация процесса шлифования
АВ Якимов
М.: Машиностроение 176, 1975
2521975
Технологические методы повышения долговечности деталей машин
АА Маталин
Киев: Техника 144, 1971
1741971
Точность механической обработки и проектирование технологических процессов
АА Маталин
Л.: Машиностроение 320, 4, 1970
1341970
Технология механической обработки
АА Маталин
Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1977
1071977
Абразивно-алмазная обработка фасонных поверхностей
АВ Якимов
М.: Машиностроение 312, 3, 1984
1041984
Прерывистое шлифование
АВ Якимов
Киев-Одесса: Вища школа, 1986
1011986
Стандартизація і сертифікація процесів управління якістю освіти у вищому навчальному закладі =dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.1967.8169
ГО Оборський, ВД Гогунський, ОС Савєльєва
Праці Одеського політехнічного університету, 251-255, 2011
87*2011
Напрями дисертаційних наукових досліджень зі спеціальності doi.org\10.13140/RG.2.1.1557.1927
СД Бушуєв, ВД Гогунський, КВ Кошкін
Управління розвитком складних систем 12, 5-7, 2012
79*2012
Цеолитсодержащие породы Татарстана и их применение
ИА Буров, АН Тюрин, АВ Якимов, ТХ Ишкаев, ВС Изотов, ДА Кикило, ...
Издательство Фэн Академии наук Республики Татарстан, 2001
762001
Теплофизика механической обработки
АВ Якимов, ПТ Слободяник, АВ Усов
К., Одесса: Лыбидь, 1991
761991
Параметры цитируемости научных публикаций в наукометрических базах данных
ВН Бурков, АА Белощицкий, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем, 134-139, 2013
72*2013
Обоснование закона о конкурентных свойствах проектов
ВД Гогунский, СВ Руденко, ПА Тесленко
Управління розвитком складних систем, 13-15, 2011
70*2011
Основные законы проектного менеджмента
ВД Гогунский, СВ Руденко
Матеріали IV міжнар. конф.:«Управління проектами: стан та перспективи».–, 37-40, 2008
62*2008
Моделирование слабо структурированных систем проектного управления
ЕВ Колесникова
Праці Одеського політехнічного університету 3 (43), 127-131, 2013
522013
Теория проектно-ориентованого управления: обоснование закона Бушуева СД
ВА Вайсман, ВД Гогунский, СВ Руденко
Наук. записки Міжнар. гуманіт. ун-ту./Під. ред. Рибака АІ—Одеса: Міжнар …, 2009
502009
Электрофизические и электрохимические методы размерной обработки
БН Бирюков
М.: Машиностроение 128, 1981
491981
Марковські моделі комунікаційних процесів в міжнародних проектах
ОВ Власенко, ВВ Лебідь, ВД Гогунський
Управління розвитком складних систем, 35-39, 2012
47*2012
Scopus та інші наукометричні бази: прості питання та нечіткі відповіді = doi.org\10.13140/RG.2.1.1989.3205
ДБ Буй, АО Білощицький, ВД Гогунський
Вища школа 4 (119), 27-40, 2014
46*2014
Автоматизация извлечения информации из наукометрических баз данных
АС Коляда, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем 16, 96-99, 2013
442013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20