Институт промышленных технологий, дизайна и менеджмента
Институт промышленных технологий, дизайна и менеджмента
Odessa natonal politechnic university, iptdm onpu-odessa
Підтверджена електронна адреса в itdmi.opu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Технология машиностроения
АА Маталин
Лань, 2008
7452008
Оптимизация процесса шлифования
АВ Якимов
М.: Машиностроение 176, 1975
2221975
Технологические методы повышения долговечности деталей машин
АА Маталин
Техника, 1971
1561971
Точность механической обработки и проектирование технологических процессов
АА Маталин
Л.: Машиностроение 320, 4, 1970
1151970
Технология механической обработки
АА Маталин
Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1977
981977
Прерывистое шлифование
АВ Якимов
Киев-Одесса: Вища школа, 1986
871986
Стандартизація і сертифікація процесів управління якістю освіти у вищому навчальному закладі =dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.1967.8169
ГО Оборський, ВД Гогунський, ОС Савєльєва
Праці Одеського політехнічного університету, 251-255, 2011
86*2011
Напрями дисертаційних наукових досліджень зі спеціальності doi.org\10.13140/RG.2.1.1557.1927
СД Бушуєв, ВД Гогунський, КВ Кошкін
Управління розвитком складних систем 12, 5-7, 2012
76*2012
Параметры цитируемости научных публикаций в наукометрических базах данных
ВН Бурков, АА Белощицкий, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем, 134-139, 2013
71*2013
Абразивно-алмазная обработка фасонных поверхностей
АВ Якимов
М.: Машиностроение 312, 3, 1984
711984
Теплофизика механической обработки
АВ Якимов, ПТ Слободяник, АВ Усов
К., Одесса: Лыбидь, 1991
701991
Обоснование закона о конкурентных свойствах проектов
ВД Гогунский, СВ Руденко, ПА Тесленко
Управління розвитком складних систем, 13-15, 2011
68*2011
Цеолитсодержащие породы Татарстана и их применение
ИА Буров, АН Тюрин, АВ Якимов, ТХ Ишкаев, ВС Изотов, ДА Кикило, ...
Издательство Фэн Академии наук Республики Татарстан, 2001
672001
Основные законы проектного менеджмента
ВД Гогунский, СВ Руденко
Матеріали IV міжнар. конф.:«Управління проектами: стан та перспективи».–, 37-40, 2008
58*2008
Моделирование слабо структурированных систем проектного управления
ЕВ Колесникова
Праці Одеського політехнічного університету 3 (43), 127-131, 2013
492013
Теория проектно-ориентованого управления: обоснование закона Бушуева СД
ВА Вайсман, ВД Гогунский, СВ Руденко
Наук. записки Міжнар. гуманіт. ун-ту./Під. ред. Рибака АІ—Одеса: Міжнар …, 2009
472009
Марковські моделі комунікаційних процесів в міжнародних проектах
ОВ Власенко, ВВ Лебідь, ВД Гогунський
Управління розвитком складних систем, 35-39, 2012
45*2012
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ: ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКОНУ КВ КОШКІНА ЩОДО ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТІВ
КВ Колеснікова
Управління розвитком складних систем 16, 38-45, 2013
44*2013
Scopus та інші наукометричні бази: прості питання та нечіткі відповіді = doi.org\10.13140/RG.2.1.1989.3205
ДБ Буй, АО Білощицький, ВД Гогунський
Вища школа 4 (119), 27-40, 2014
43*2014
Автоматизация извлечения информации из наукометрических баз данных
АС Коляда, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем 16, 96-99, 2013
432013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20