Лариса Данилевич
Лариса Данилевич
УДПУ імені Павла Тичини
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Перфекціонізм як особистісний чинник академічної обдарованості студентів: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00. 01 “Загальна психологія …
ЛА Данилевич
ГС Костюка, 2010
252010
Психологічні відмінності прояву перфекціонізму обдарованих і девіантних особистостей
ЛА Данилевич
Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Ін-ту …, 2009
42009
Проблема соціально-психологічного впливу в системі масової комунікації
ЛА Данилевич, СЮ Діхтяренко
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2012
12012
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
ЛА Данилевич
Психологічний журнал, 2019
2019
Чинники формування психологічної готовності до батьківства
ЛА Данилевич
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2018
2018
БАЙДА Максим Особливості проведення психологічного дебрифінгу з військовослужбовцями, які повернулися з полону на першому етапі їх реінтиграції БЕГОВА Наталія, БОЯРОВА Даріна
І ВАХОЦЬКА, Н ВОЛИНЕЦЬ, Л ДАНИЛЕВИЧ, С ДІХТЯРЕНКО, ...
2018
Курсові роботи з психології
СЮ Діхтяренко, ЛА Данилевич
2017
Психологічні аспекти розвитку соціально-психологічної компетентності студентів-психологів
ЛА Данилевич
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2017
2017
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS-PSYCHOLOGISTS
ЛА Данилевич
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2017
2017
Психологічні особливості посттравматичного стресового розладу учасників бойових дій
ЛА Данилевич
2016
Психологічні особливості становлення соціальної зрілості особистості
ЛА Данилевич
2016
Загальна психологія. Практичні заняття
СЮ Діхтяренко, ГО Шулдик, АВ Шулдик, ЛА Данилевич
2013
СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ
ЛА Данилевич
2012
Перфекціоналізм як особистісний чинник академічної обдарованості студентів
ЛА Данилевич
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2007
2007
СЕКЦІЯ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
НВ Алексєєнко, С ВАЖЛИВА, ІВ Ананова, Б ЮО, М ЗАПОБІГАННЯ, ...
РОЛЬ ОСОБИСТІСНИХ ФАКТОРІВ У РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
ЛА Данилевич
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТМ Вакуліч, ЯЗ Василькевич, ЛА Данилевич, СЮ Діхтяренко
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ В СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ
ЛА Данилевич
Актуальні наукові психологічні та педагогічні дослідження сучасності, 38, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18