Любов Федорівна Михайленко /Mykhailenko L F / Mikhailenko L F
Любов Федорівна Михайленко /Mykhailenko L F / Mikhailenko L F
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Система методичної підготовки вчителя математики у вищому навчальному закладі за заочною формою навчання
ЛФ Михайленко
Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського, 2005
142005
Система методичної підготовки вчителя математики у вищому навчальному закладі за заочною формою навчання
ЛФ Михайленко
Михайленко Любов Федорівна.–Вінниця, 2005.–236 с, 0
14*
Збірник навчально-методичних задач з методики навчання геометрії в школі
ОІ Матяш, АЛ Воєвода, ЛФ Михайленко, ЛЙ Наконечна
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД, 2012
102012
Математическая компетентность учащихся как педагогическая проблема.
ЛФ Михайленко
Научна конференция с международно участие МАТТЕХ, 22-24.11, 2012
52012
Розв ‘язування текстових задач як засіб формування математичної компетентності старшокласників
ЛФ Михайленко, МБ Ковальчук
Вінниця (ВДПУ), 2016
42016
Психолого-педагогічні основи формування професійної компетентності майбутнього педагога
ОІ Матяш, ЛФ Михайленко, ОИ Матяш, ЛФ Михайленко
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
42015
До питання вивчення елементів логіки в шкільному курсі математики
ОІ Матяш, ЛФ Михайленко
Всеукраїнська науково-практична конференція: тези доповідей.–Дрогобич, 34-36, 2000
42000
До питання про методичну підготовку вчителя математики на заочному відділенні педвузу
ЛФ Михайленко
Дидактика математики: проблеми і дослідження. Міжнародний збірник наукових …, 0
3
Навчальна програма державного екзамену з елементарної математики і методики викладання математики в СЗШ ІІІ ступеня (ОКР спеціаліст)
ОІ Матяш, ЛФ Михайленко
Вінниця: ВДПУ, 2010
2*2010
Навчальна програма з курсу «Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі»(ОКР магістр)
ОІ Матяш, ЛФ Михайленко
Вінниця: ВДПУ, 2009
22009
Навчальна програма з дисципліни «Технології навчання математики»(ОКР бакалавр)
ОІ Матяш, ЛФ Михайленко
Вінниця: ВДПУ, 2008
22008
Методичні рекомендації для студентів математичних спеціальностей до державного екзамену з математики і методики викладання математики.
ОІ Матяш, ЛФ Михайленко
Вінниця: ВДПУ, 2006
22006
Підготовка, написання та оформлення курсових та кваліфікаційних робіт з методики викладання математики
ОІ Матяш, ЛФ Михайленко
Вінниця: ВДПУ, 2001
22001
Психолого-педагогічні особливості формування методичних знань та умінь у студентів-заочників
ЛФ Михайленко
Наукові записки: Зб. наук. праць. Серія: Педагогіка і психологія.–Вип …, 2001
22001
Методичні вказівки до державного екзамену «Елементарна математика і методика викладання математики в СЗШ ІІІ ст.»
ОІ Матяш, ЛФ Михайленко
Вінниця.–2011.–47 с, 0
2
До питання організації та оцінювання пропедевтичної педагогічної практики студентів математичних спеціальностей в умовах кредитно-модульного навчання.
ОІ Матяш, ЛФ Михайленко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 0
2
Формування вмінь майбутніх учителів математики розв’язувати типові задачі методичної діяльності у процесі навчанні учнів алгебри
ЛФ Михайленко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2015
12015
Формування здатності майбутніх учителів математики до якісної підготовки ефективних уроків
ЛФ Михайленко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
12013
К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ЛФ Михайленко
Дидактика математики: проблемы и исследования, 34-36, 2007
12007
Партнерство педагогічного університету та школи як передумова методичного розвитку вчителів математики
ЛФ Михайленко, ЛФ Михайленко, M LF, M LF
Modern Technologies in the Education System 26, 166-176, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20