Burova L.M.
Burova L.M.
доцент кафедри мікробіології, Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кількісна і профільна характеристика антибіотикорезистентності умовно-патогенних ентеробактерій
ЛМ Бурова, ВС Брицька
Інфекційні хвороби, 2009
52009
Освітня технологія “метод проектів”: стан розробки в науково-методичній літературі
ОП Корнійчук, ЛМ Бурова
Медична освіта, 2012
42012
Протимікробна активність біоспорину: дослідження in vitro
ОП Корнійчук, ЛМ Бурова, ГС Лаврик, НМ Ференц, НІ Максимів
Современная педиатрия, 61-65, 2013
32013
Expression of genes of prophage P1 Escherichia coli in cells of phytopathogenic Erwinia
LM Burova, FI Tovkach
Mikrobiolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine: 1993) 68 (2), 39-47, 2006
32006
Plasmid profile, colicinogeny and phage sensitivity as indicators of the dynamics of Escherichia coli populations in the human gut
LM Burova, EP Korneichuk, AI Kushkina, FI Tovkach
Мікробіологічний журнал, 99-107, 2012
22012
Порівняльна характеристика чутливості коліциногенних штамів E. coli до хіміотерапев-тичних препаратів і фагів
ЛГС Бурова Л,М., Корнійчук О.П.
«Довкілля і здоров’я» Матеріали всеукраїнської науково-практичної …, 2011
2*2011
Bacteriophage of Bacillus polymyxa BC153-29
M DIa, LM Burova
Mikrobiolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine: 1993) 66 (4), 22-27, 2004
22004
Introduction of transpozon Tn9 to endogenic plasmids of Erwinia carotovora during lysogenization of cells by coliphage P1
S ZhIu, LM Burova, FI Tovkach
Mikrobiolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine: 1993) 68 (4), 34-39, 2006
12006
ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ “МЕТОД ПРОЕКТІВ”: СТАН РОЗРОБКИ В НАУКОВО-МЕТОДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
ЛМ Бурова, ОП Корнійчук
Medical education, 2015
2015
Эшерихии как триггерный фактор в развитии неинфекционных заболеваний толстой кишки
ЕП Корнейчук, ВВ Данилейченко, МЗ Тымкив, ЛМ Бурова
Universum: медицина и фармакология, 2015
2015
Эшерихии как триггерный фактор в развитии неинфекционных заболеваний толстой кишки
ЕП Корнейчук, ВВ Данилейченко, МЗ Тымкив, ЛМ Бурова
Universum: медицина и фармакология, 2015
2015
Чутливість коліциногенних штамів Escherichia coli до лікувальних бактеріофагів і пробіотичних препаратів
ЄД Бурова, ЛМ Бурова
Інфекційні хвороби, 2014
2014
Інтерактивні технології заочного навчання студентів-фармацевтів
ЛМ Бурова
Медична освіта, 2013
2013
MICROBIOLOGICHNY ZHURNAL
OA Poltavska, NK Kovalenko, B Matselyukh, F Mohammadipanah, ...
2012
Порівняльна характеристика чутливості штамів E.coli Col(+) та E.coli Col(-) до антимік-робних хіміотерапевтичних препаратів і бактеріофагів
БАД Бурова Л.М., Корнійчук О.П.,Данилейченко В.В.,Лаврик Г.С.
Експеримента-льна та клінічна фізіологія і біохімія».-- № 3 – с.26-33., 2012
2012
Could plasmid profiles, colicinogeny and phage sensitivity play a role of indicators of Escherichia coli population dynamics in human gut?
ТФИ Бурова Л.М., Кушкина А.И.
Conference "Bacteriophages and probiotics -alternatives to antibiotics …, 2012
2012
Using the laboratory strains of Escherichia coli for studying colicinogenicity
LM Burova, FI Tovkach, AI Kushkina, VS Britskaia
Mikrobiolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine: 1993) 72 (4), 49-55, 2010
2010
Использование лабораторных штаммов Escherichia coli для изучения колициногенности
ЛМ Бурова, ФИ Товкач, АИ Кушкина, ВС Брицкая
Мікробіологічний журнал, 49-55, 2010
2010
Õàðàêòåðèñòèêà÷ óòëèâîñò³ äî àíòèáàêòåð³éíèõ ïðåïàðàò³â ëàêòîáàêòåð³é, ³çîëüîâàíèõ ç ð³çíèõ åêîëîã³÷ íèõ í³ø
ГС Лаврик, ОП Корнійчук, ЛМ Бурова
2009
Nature of the cryptic plasmid pCA25 of Erwinia carotovora subsp. carotovora 48A
LM Burova, TE Gorb, FI Tovkach
Mikrobiolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine: 1993) 69 (2), 23-28, 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20