Подписаться
Олена Снитко
Олена Снитко
професор, КНУ імені Тараса Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні: навчальний посібник
НВ Слухай, ОС Снитко, ТП Вільчинська
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет, 2011
1012011
Коди культури у мовній об’єктивації дійсності
ОС Снитко
Studia linguistica.–Зб. наук. праць КНУ ім. Т. Шевченка.–К.: Видавничо …, 2008
402008
Когнiтологiя та концептологiя в лiнгвiстичному висвiтленнi: навчальний посiбник
НВ Слухай, ОС Снитко, ТП Вiльчинська
102011
Проекти тотального зомбування в інформаційному просторі України
ОС Снитко
Інформаційна безпека людини, суспільства, держави, 207-215, 2017
82017
оБраЗні Стереотипи негатиВноЇ оЦінки В контекСті проБлеМи “етноС і МоВа”
ОС Снитко
Мовні і концептуальні картини світу, 314-321, 2012
52012
Карнавальні форми сугестії в інформаційному просторі України у контексті консцієнтальної війни
ОС Снитко
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, 77-93, 2019
32019
Аудіовізуальні образні засоби сугестії в інтернет-комунікації: стратегії використання
ОС Снитко
Мовні і концептуальні картини світу, 194-210, 2015
32015
Стратегічні наративи у системі механізмів протидії інформаційним впливам
ОС Снитко
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, 99-118, 2020
22020
ТРАДИЦІЇ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-МАРКОВАНИХ ОДИНИЦЬ У ШОТЛАНДСЬКО-АНГЛІЙСЬКИХ СЛОВНИКАХ
Р Зорівчак, В Костомарова, М Кочерган, О Снитко, О Тупиця, Н Хіль
ББК 81.4 я5© Авторський колектив, 2020, 42, 2020
2020
ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ У МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ ПОЕЗІЇ В. КОЛОМІЙЦЯ ТА П. МОВЧАНА
Л Димитренко, В Кононенко, А Кострикіна, Л Лисиченко, Г Межжеріна, ...
доктор філологічних наук, професор АК Мойсієнко доктор філологічних наук …, 2018
2018
Архетипи вогонь і вода та їх об’єктивація в російській мові
ОС Снитко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 79-81, 2016
2016
ЛІНГВІСТИЧНА АРГУМЕНТАЦІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ" СТЕРЕОТИП" І" ПРОТОТИП
М Болдирев, А Вежбицька, І Голубовська, О Залевська, Т Кацберт, ...
2014
Література, фольклор, проблеми поетики
ГФ Семенюк, ОС Снитко, ОП Івановська, ЛМ Копаниця, ЮI Ковалів, ...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012
2012
Многая літа дорогому нашому Миколі Степановичу Зарицкому!
ОЛ Паламарчук, ОС Снитко
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка …, 2011
2011
КОНЦЕПТ «ЖИТТЯ» У МІФОПОЕТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ВОЛОДИМИРА ЛИСА (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ «СТОЛІТТЯ ЯКОВА»)
А Приходько, Ю Степанов, О Селіванова, З Попова, Й Стернін, ...
Видрук оригінал-макету у науковому відділі Тернопільського національного …, 0
ББК 81.2 Ук-5 Рецензенти
ОС Снитко, ТВ Бовсунівська
ББК 81.2 Ук-5 Рецензенти
ФС Бацевич, ОС Снитко, ЮЛ Мосенкіс, ТВ Бовсунівська
ББК 81.2 Ук-5 А 43 Рецензенти
ОС Снитко, ТВ Бовсунівська
Образні стереотипи як глибинна структура мовних одиниць: досвід психолінгвістичного дослідження
О СНИТКО
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ ТА ГРАМАТИКИ III, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19