Follow
Андрій Задорожний Andrii Zadorozhnyi
Андрій Задорожний Andrii Zadorozhnyi
Verified email at meduniv.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Кріоглобулінемія у хворих на хронічний набутий токсоплазмоз
АМ Задорожний, БА Герасун
Інфекційні хвороби, 2009
42009
Клініко-епідеміологічні аспекти менінгітів у Львівській області
ОМ Зінчук, АЯ Орфін, АМ Задорожний, НМ Прикуда, ММ Оленин
Буковинський медичний вісник 20 (3), 67-70, 2016
32016
Сучасний стан захворюваності на вітряну віспу у дітей за матеріалами Львівської області
OV Prokopiv, NM Prykuda, AM Zadorozhnyy
Клінічна та експериментальна патологія 15 (2), 2016
32016
Клінікоепідеміологічні особливості перебігу ботулізму в сучасних умовах
ОМ Зінчук, НМ Прикуда, АМ Задорожний
Медицина транспорту України, 12-17, 2015
32015
Influence of autoleucocyte vaccination on activity level of tumor necrosis factor alpha in patients with chronic hepatitis B
A Zinchuk, O Herasun, A Zadorozhnyi, O Vorozhbyt, B Gerasun
Wiadomości Lekarskie 72 (1), 31-34, 2019
22019
Побічна дія антибіотиків
РЮ Грицко, АМ Задорожний, НМ Прикуда, ОЛ Іванків, СІ Мироненко, ...
Інфекційні хвороби 3 (81), 86-91, 2015
22015
Гепатотоксичність ліків
РЮ Грицко, АМ Задорожний, ОБ Герасун, ОР Піняжко, ОЛ Іванків, ...
Гепатологія науково-практичний медичний журнал, 17-28, 2014
22014
Психоемоційні зміни у хворих на печінкову енцефалопатію
АМ Задорожний, АВ Паєнок, ВМ Шевага, БВ Задорожна
ACTA MEDICA LEOPOLENSIA, 41-46, 2013
22013
Використання ламівудину у комплексній терапії гострого гепатиту В ускладненого печінковою енцефалопатією.
ВП Токарєв, ПВ Токарєв, АМ Задорожний
Гепатологія науково-практичний медичний журнал, 83-85, 2013
22013
Особливості вегето-судинної дистонії у хворих на хронічний набутий токсоплазмоз
АМ Задорожний, БА Герасун
Практична медицина, 62-65, 2007
2*2007
Спосіб визначення сенсибілізації організму при інфекційних хворобах
ОБ Герасун, АМ Задорожний, ОМ Зінчук
Патент на корисну модель № 26600, 25.09. 2007 р, 2007
2*2007
Оригінальний спосіб впливу на рівень активності прозапального цитокіну фактора некрозу пухлин альфа
БА Герасун, ОМ Зінчук, ОА Голубовська, РЮ Грицко, ОБ Герасун, ...
Гепатологія науково-практичний медичний журнал, 18-25, 2017
12017
Clinical epidemiology aspects of meningitis in Lvil region
OM Zinchuk, AJ Orfin, NM Prykuda, AM Zadorozhnyi, MM Olenyn
ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ «ДЕПО» НЕАКТИВНЫХ ФОРМ …, 2016
12016
Characteristics of Meningitis Due to Methylobacterium mesophilicum: A Rare Case
A Zinchuk, O Zubach, A Zadorozhnyj, Y Chudina, V Bilavka
Japanese journal of infectious diseases 68 (4), 343-346, 2015
1*2015
Клініко-патогенетична характеристика основних дерматологічних проявів захворювань печінки
ОБ Герасун, РЮ Грицко, АМ Задорожний, СВ Вольбин, СА Лишенюк
Гепатологія науково-практичний медичний журнал, 20-34, 2014
12014
КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРІВ
РЮ Грицко, АМ Задорожний, ОЛ Іванів, ОР Піняжко
Гепатологія науково-практичний медичний журнал, 4-14, 2012
12012
До питання про дослідження антигенної активації імуноцитів за оцінкою вмісту цитокінів у культурі лейкоцитів периферичної крові
БА Герасун, ОМ Зінчук, АМ Задорожний, ОБ Герасун
Лабораторна діагностика, 25-28, 2008
12008
Септицемія, спричинена Micrococcus luteus. Опис клінічного випадку
С Федоренко, І Пестушко, Н Прикуда, А Задорожний
Буковинський медичний вісник 25 (2), 153-156, 2021
2021
THE CONTENT OF COBALT AND SELENIUM IN THE BLOOD SERUM OF SOLDIERS OF THE JOINT FORCES AND VICTIMS OF PEACEFUL TERRITORY WITH MILD AND MODERATE SEVERITY OF TRAUMATIC BRAIN …
ВМ Шевага, МГ Семчишин, БВ Задорожна, АМ Задорожний
Österreichisches Multiscience Journal (Innsbruck, Austria) 1 (36), 15-20, 2021
2021
THE CONTENT OF ZINC IN THE BLOOD SERUM OF SOLDIERS OF THE JOINT FORCE OPERATION AND IN VICTIMS OUTSIDE THE CONFLICT ZONE WITH MILD AND MODERATE TRAUMATIC BRAIN INJURY IN THE …
ВМ Шевага, МГ Семчишин, БВ Задорожна, АМ Задорожний
Slovak international scientific journal 1 (49), 30-35, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20