Підписатись
Андрій Задорожний Andrii Zadorozhnyi
Андрій Задорожний Andrii Zadorozhnyi
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кріоглобулінемія у хворих на хронічний набутий токсоплазмоз
АМ Задорожний, БА Герасун
Інфекційні хвороби, 2009
42009
Influence of autoleucocyte vaccination on activity level of tumor necrosis factor alpha in patients with chronic hepatitis B
A Zinchuk, O Herasun, A Zadorozhnyi, O Vorozhbyt, B Gerasun
Wiadomości Lekarskie 72 (1), 31-34, 2019
32019
Сучасний стан захворюваності на вітряну віспу у дітей за матеріалами Львівської області
OV Prokopiv, NM Prykuda, AM Zadorozhnyy
Клінічна та експериментальна патологія 15 (2), 2016
32016
Клінікоепідеміологічні особливості перебігу ботулізму в сучасних умовах
ОМ Зінчук, НМ Прикуда, АМ Задорожний
Медицина транспорту України, 12-17, 2015
32015
The influence of goitrogens and environmental factors on the reproductive system of women with endemic thyroid diseases
OS Payenok, AV Payenok, AM Zadorozhnyj
Мир медицины и биологии 13 (4 (62)), 66-71, 2017
22017
Suchasnyi stan zakhvoriuvanosti na vitrianu vispu v ditei za materialamy Lvivskoi oblasti [The current state of the incidence of chickenpox in children on the materials of Lviv …
OV Prokopiv, NM Prykuda, AM Zadorozhnyi
Klinichna ta eksperymentalna patolohiia–Clinical and Experimental Pathology …, 2016
22016
Клініко-епідеміологічні аспекти менінгітів у Львівській області
ОМ Зінчук, АЯ Орфін, АМ Задорожний, НМ Прикуда, ММ Оленин
Буковинський медичний вісник 20 (3), 67-70, 2016
22016
Characteristics of Meningitis Due to Methylobacterium mesophilicum: A Rare Case
A Zinchuk, O Zubach, A Zadorozhnyj, Y Chudina, V Bilavka
Japanese journal of infectious diseases 68 (4), 343-346, 2015
22015
Побічна дія антибіотиків
РЮ Грицко, АМ Задорожний, НМ Прикуда, ОЛ Іванків, СІ Мироненко, ...
Інфекційні хвороби 3 (81), 86-91, 2015
22015
Клініко-патогенетична характеристика основних дерматологічних проявів захворювань печінки
ОБ Герасун, РЮ Грицко, АМ Задорожний, СВ Вольбин, СА Лишенюк
Гепатологія науково-практичний медичний журнал, 20-34, 2014
22014
Особливості вегето-судинної дистонії у хворих на хронічний набутий токсоплазмоз
АМ Задорожний, БА Герасун
Практична медицина, 62-65, 2007
2*2007
Спосіб визначення сенсибілізації організму при інфекційних хворобах
ОБ Герасун, АМ Задорожний, ОМ Зінчук
Патент на корисну модель № 26600, 25.09. 2007 р, 2007
2*2007
Intensification of antiviral therapy of chronic hepatitis B by means of intradermal immunization with autoleukocytes
AN Zinchuk, OA Golubovska, BA Herasun, AM Zadorozhnyi, OB Herasun
Wiad Lek 73 (10), 2156-2159, 2020
12020
Використання методу персоніфікованої клітинної терапії у лікуванні хронічних вірусних гепатитів
БА Герасун, ОМ Зінчук, АМ Задорожний, ОБ Герасун
Гепатологія 46, 6-17, 2019
12019
Clinical epidemiology aspects of meningitis in Lvil region
OM Zinchuk, AJ Orfin, NM Prykuda, AM Zadorozhnyi, MM Olenyn
ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ «ДЕПО» НЕАКТИВНЫХ ФОРМ …, 2016
12016
Гепатотоксичність ліків
РЮ Грицко, АМ Задорожний, ОБ Герасун, ОР Піняжко, ОЛ Іванків, ...
Гепатологія науково-практичний медичний журнал, 17-28, 2014
12014
Психоемоційні зміни у хворих на печінкову енцефалопатію
АМ Задорожний, АВ Паєнок, ВМ Шевага, БВ Задорожна
ACTA MEDICA LEOPOLENSIA, 41-46, 2013
12013
КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРІВ
РЮ Грицко, АМ Задорожний, ОЛ Іванів, ОР Піняжко
Гепатологія науково-практичний медичний журнал, 4-14, 2012
12012
До питання про дослідження антигенної активації імуноцитів за оцінкою вмісту цитокінів у культурі лейкоцитів периферичної крові
БА Герасун, ОМ Зінчук, АМ Задорожний, ОБ Герасун
Лабораторна діагностика, 25-28, 2008
12008
CONSIDERATIONS FOR INTRADERMAL APPLICATION OF IMMUNIZATION WITH NATIVE AUTOLEUKOCYTES IN MEDICINE
OM Zinchuk, OB Herasun, AM Zadorozhnyi, BA Herasun
INDEXED IN PUBMED/MEDLINE, SCOPUS, EMBASE, EBSCO, INDEX COPERNICUS, POLISH …, 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20