Подписаться
Александров, Денис Валентинович,  Aleksandrov Denys, Aleksandrov D.V.
Александров, Денис Валентинович, Aleksandrov Denys, Aleksandrov D.V.
кафедра історії, археології і філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Понятие" интерес" в современной западной социологии
ДВ Александров
Социологические исследования, 57-66, 2014
272014
Освітні потреби населення в контексті розширення інформаційного простору
ДВ Александров
Український соціум, 7-14, 2011
82011
Категорія «інтерес» як об’єкт протосоціологічної та соціологічної рефлексії
ДВ Александров
Александров Денис Валентинович, 2009
62009
Професійні експектації студентства в умовах освітньої реформи: методологічний аспект
Д Александров, А Солоненко
Versus, 45-49, 2014
42014
Категорія “інтерес” у соціологічному дискурсі: історична еволюція змісту
ДВ Александров
Мультиверсум. Філософський альманах, 2009
42009
Протосоциологическая традиция в становлении категории “интерес”
И Мартынюк, Д Александров
Социология: теория, методы, маркетинг, 2007
42007
Категория “интерес” в социологии: история и современность
Д Александров
Соціальні виміри суспільства, 2009
32009
Традиция в исследовании категории “интерес”: от философии древности до социологии марксизма
Д Александров
Соціальні виміри суспільства, 2008
32008
Степень востребованности категории “интерес” в социологической теории
Д Александров
Социология: теория, методы, маркетинг, 2008
22008
Конструктивістська парадигма як філософське підґрунтя сучасної вищої освіти
ДВ Александров
Видавництво" Гілея", 2017
12017
Виховання ціннісно-орієнтованої особистості як соціальна функція сучасної вищої школи
Г Александрова, Д Александров
Українознавчий альманах, 75-79, 2014
12014
Освітні потреби сучасного студентства з позиції соціальної антропології
ДВ Александров, АМ Солоненко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2010
12010
Особливості метафоризації освіти у вітчизняному педагогічному дискурсі
ДВ Александров, ЮО Александрова
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих …, 2020
2020
Соціальна онтологія політичної влади М. Фуко
ДВ Александров
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 66, 2019
2019
Специфіка об’єктивації влади в політичній спадщині М. Фуко
ДВ Александров
Регіональні студії, 84-88, 2019
2019
Теоретичні та практиччні аспекти реалізації кадрової політики промислового підприємства
ДВ Александров
Science and society: the 9th International conference, 1281-1293, 2019
2019
Деконструкція сучасного міжкультурно-комунікативного наративу: проблема та освітні перспективи
ДВ Александров
Формування навичок міжкультурної комунікації: досягнення, рецепції …, 2019
2019
Філософсько-антропологічні рецепціїосвітньоо інтересу студентської молоді
Д Александров
Humanitarian paradigm 1 (1), 28-33, 2018
2018
Агональна комунікація як засіб кульутрного сенсотворення
Д Александров
2018
Філософсько-антропологічні рецепції освітнього інтересу студентської молоді
D Aleksandrov
Humanitarian paradigm 1 (1), 28-33, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20