Ольга Оптасюк, Olga Optasyuk
Ольга Оптасюк, Olga Optasyuk
доцент кафедри біології та методики її викладання КПНУ імені Івана Огієнка
Verified email at kpnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Систематичний огляд роду Linum L. флори України
ОМ Оптасюк
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2007
122007
Рід Linum L. у флорі України
ОМ Оптасюк, МВ Шевера
К.: Альтерпрес 276, 2011
102011
Характеристика ультраструктури поверхні листків видів роду Linum L. флори України
ОМ Оптасюк
Український ботанічний журнал, 805-815, 2006
62006
Колекція ЖЕ Жілібера Національного гербарію України (KW)
НМ Шиян, ОМ Оптасюк, ЛВ Зав’ялова
Український ботанічний журнал, 680-688, 2010
52010
Characterization of ultrastructure of the leaf surface in species of the genus Linum L. in the Ukrainian Flora
OM Optasyuk
Ukr Bot J 63 (6), 805-815, 2006
52006
Herbarium of Jean Emmanuel Gilibert
NM Shiyan, LV Zavialova, OM Optasiuk
Kyiv, Alterpress, 2013
42013
The JE Gilibert collection in the National Herbarium of Ukraine (KW).“
NM Shiyan, OM Optasiuk, LV Zavialova
Ukrainian botanical journal 5, 668-680, 2010
42010
Genus Linum L. in the Flora of Ukraine
OM Optasyuk, MV SHEVERA
Extended Abstract of Cand. Sci.(Biol.) Disser tation, 2007
42007
Паліноморфологічна характеристика представників секцій Syllinum Griseb., Linum, Cathartolinum (Reichenb.) Griseb. роду Linum L. флори України
ОМ Мороз, ЗМ Цимбалюк
Український ботанічний журнал, 821-832, 2005
42005
Оптасюк ОМ Гербарий Жана Эммануэла Жилибера
НМ Шиян, ЛВ Завьялова
К.: Альтерпрес, 2013
32013
Рiд Linum L. у флорi України
ОМ Оптасюк, МВ Шевера
32011
Еколого-ценотична характеристика видів роду Linum L. у флорі України
ОМ Оптасюк, ІА Коротченко
Український ботанічний журнал, 64-75, 2011
32011
Попередні результати інвентаризації колекції XVIII ст. французького ботаніка ЖЕ Жілібера
ЛВ Зав’ялова, ОМ Оптасюк, НМ Шиян
В збірн.: Актуальні проблеми ботаніки та екології (матеріали міжнародної …, 2009
32009
Порівняльно-морфологічне дослідження квітки видів роду Linum L
ОМ Оптасюк
Акт. пробл. ботан., екол. та біотехнол.: Мат.-ли міжн. конф. молод. учених …, 2006
32006
Критичний огляд секції Syllinum Griseb. роду Linum L. у флорі України
ОМ Оптасюк
Український ботанічний журнал, 2010
22010
Секція Syllinum Griseb. роду Linum L. у флорі України
ОМ Оптасюк
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Мат-ли Міжнар. конф. молодих учених …, 2008
22008
Typification of four species of Linum L.: L. flavum L., L. hirsutum L., L. extraaxillare Kit., L. nervosum Waldst et Kit
OM Optasyuk, SL Mosyakin
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2006
22006
Нові дані до поширення Linum basarabicum (Savul. et Rayss) Klokov ex Juz.(Linaceae) на території Хмельницької області
ОМ Оптасюк, ЛГ Люблінська
Український ботанічний журнал, 845-851, 2010
12010
Типіфікація чотирьох видів роду Linum L.: L. flavum L., L. hirsutum L., L. extraaxillare Kit., L. nervosum Waldst et Kit
ОМ Оптасюк, СЛ Мосякін
Український ботанічний журнал, 523-530, 2006
12006
екзаменів літньої екзаменаційної сесії природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на ІІ семестр 2018-2019 навчального року
ОВ Вінічук, ОМ Оптасюк, НВ Казанішена, ТМ Супрович, ...
Генетика 1, 2, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20