Ольга Оптасюк, Olga Optasyuk
Ольга Оптасюк, Olga Optasyuk
доцент кафедри біології та методики її викладання КПНУ імені Івана Огієнка
Verified email at kpnu.edu.ua
TitleCited byYear
Систематичний огляд роду Linum L. флори України
ОМ Оптасюк
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2007
122007
Рід Linum L. у флорі України
ОМ Оптасюк, МВ Шевера
К.: Альтерпрес 276, 2011
82011
Характеристика ультраструктури поверхні листків видів роду Linum L. флори України
ОМ Оптасюк
Український ботанічний журнал, 805-815, 2006
62006
Characterization of ultrastructure of the leaf surface in species of the genus Linum L. in the Ukrainian Flora
OM Optasyuk
Ukr Bot J 63 (6), 805-815, 2006
52006
Herbarium of Jean Emmanuel Gilibert
NM Shiyan, LV Zavialova, OM Optasiuk
Kyiv, Alterpress, 2013
42013
The JE Gilibert collection in the National Herbarium of Ukraine (KW).“
NM Shiyan, OM Optasiuk, LV Zavialova
Ukrainian botanical journal 5, 668-680, 2010
42010
Паліноморфологічна характеристика представників секцій Syllinum Griseb., Linum, Cathartolinum (Reichenb.) Griseb. роду Linum L. флори України
ОМ Мороз, ЗМ Цимбалюк
Український ботанічний журнал, 821-832, 2005
42005
Оптасюк ОМ Гербарий Жана Эммануэла Жилибера
НМ Шиян, ЛВ Завьялова
К.: Альтерпрес, 2013
32013
Рiд Linum L. у флорi України
ОМ Оптасюк, МВ Шевера
32011
Еколого-ценотична характеристика видів роду Linum L. у флорі України
ОМ Оптасюк, ІА Коротченко
Український ботанічний журнал, 64-75, 2011
32011
Колекція ЖЕ Жілібера Національного гербарію України (KW)
НМ Шиян, ОМ Оптасюк, ЛВ Зав’ялова
Український ботанічний журнал, 680-688, 2010
32010
Попередні результати інвентаризації колекції XVIII ст. французького ботаніка ЖЭ Жилібера
ЛВ Зав’ялова, ОМ Оптасюк, НМ Шиян
В збірн.: Актуальні проблеми ботаніки та екології (матеріали міжнародної …, 2009
32009
Genus Linum L. in the Flora of Ukraine
OM Optasyuk, MV SHEVERA
Extended Abstract of Cand. Sci.(Biol.) Disser tation, 2007
32007
Порівняльно-морфологічне дослідження квітки видів роду Linum L
ОМ Оптасюк
Акт. пробл. ботан., екол. та біотехнол.: Мат.-ли міжн. конф. молод. учених …, 2006
32006
Критичний огляд секції Syllinum Griseb. роду Linum L. у флорі України
ОМ Оптасюк
Український ботанічний журнал, 2010
22010
Секція Syllinum Griseb. роду Linum L. у флорі України
ОМ Оптасюк
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Мат-ли Міжнар. конф. молодих учених …, 2008
22008
Typification of four species of Linum L.: L. flavum L., L. hirsutum L., L. extraaxillare Kit., L. nervosum Waldst et Kit
OM Optasyuk, SL Mosyakin
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2006
22006
ОМ Оптасюк
ПД Плахтій, ІД Гуменюк, ЛГ Любінська
Англія Ангола Бразилія Греція Індія Китай Німеччина США Японія, 0
2
М, Н цит. за кн. Кловак ГТ Основи наукових досліджень
Л Додатки
ПД Плахтій, ІД Гуменюк, ЛГ Любінська, ОМ Оптасюк, 0
2
Навчально-методичний посібник
ПД Плахтій, ІД Гуменюк, ЛГ Любінська, ОМ Оптасюк
К.-Глухів: РВ ВГДПУ, 0
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20