Подписаться
Ольга Оптасюк, Olga Optasyuk
Ольга Оптасюк, Olga Optasyuk
доцент кафедри біології та методики її викладання КПНУ імені Івана Огієнка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Рід Linum L. у флорі України
ОМ Оптасюк, МВ Шевера
К.: Альтерпрес 276, 2011
142011
Систематичний огляд роду Linum L. флори України
ОМ Оптасюк
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2007
122007
Еколого-ценотична характеристика видів роду Linum L. у флорі України
ОМ Оптасюк, ІА Коротченко
Український ботанічний журнал, 2011
92011
Genus Linum L. in the Flora of Ukraine
OM Optasyuk, MV Shevera
Extended Abstract of Cand. Sci.(Biol.) Disser tation, 2007
92007
List of taxa described by Antal Margittai and lectotypification of his taxa deposited in the Hungarian Natural History Musem (BP)
M Shevera, D Pifkó, O Optasyuk
Studia botanica hungarica 45, 113-122, 2014
72014
Гербарий Жана Эммануэля Жилибера
НН Шиян, ЛВ Завьялова, ОМ Оптасюк
Киев: Альтерпрес, 2013
72013
Characterization of ultrastructure of the leaf surface in species of the genus Linum L. in the Ukrainian Flora
OM Optasyuk
Ukr Bot J 63 (6), 805-815, 2006
72006
Herbarium of Jan Emmanuel Gilibert
NM SHYIAN, LV Zavialova, OM Optasiuk
Kyiv: Alterpress, 2013
62013
Рiд Linum L. у флорi України
ОМ Оптасюк, МВ Шевера
Київ, 2012
52012
The JE Gilibert collection in the National Herbarium of Ukraine (KW)
NM Shiyan, OM Optasyuk, LV Zavialova
Ukrainian botanical journal 5, 668-680, 2010
52010
Характеристика ультраструктури поверхні листків видів роду Linum L. флори України
ОМ Оптасюк
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2006
52006
Колекція ЖЕ Жілібера Національного гербарію України (KW)
НМ Шиян, ОМ Оптасюк, ЛВ Зав’ялова
Український ботанічний журнал, 680-688, 2010
42010
Паліноморфологічна характеристика представників секцій Syllinum Griseb., Linum, Cathartolinum (Reichenb.) Griseb. роду Linum L. флори України
ОМ Мороз, ЗМ Цимбалюк
Український ботанічний журнал, 821-832, 2005
42005
Попередні результати інвентаризації колекції XVIII ст. французького ботаніка ЖЕ Жілібера
ЛВ Зав’ялова, ОМ Оптасюк, НМ Шиян
В збірн.: Актуальні проблеми ботаніки та екології (матеріали міжнародної …, 2009
32009
Typification of four species of Linum L.: L. flavum L., L. hirsutum L., L. extraaxillare Kit., L. nervosum Waldst et Kit
OM Optasyuk, SL Mosyakin
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2006
32006
Нові дані до поширення Linum basarabicum (Savul. et Rayss) Klokov ex Juz.(Linaceae) на території Хмельницької області
ОМ Оптасюк, ЛГ Люблінська
Український ботанічний журнал, 845-851, 2010
22010
Критичний огляд секції Syllinum Griseb. роду Linum L. у флорі України
ОМ Оптасюк
Український ботанічний журнал, 2010
22010
Секція Syllinum Griseb. роду Linum L. у флорі України
ОМ Оптасюк
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Мат-ли Міжнар. конф. молодих учених …, 2008
22008
Порівняльно-морфологічне дослідження квітки видів роду Linum L.
ОМ Оптасюк
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОТАНІКИ, ЕКОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ, 58, 2006
22006
Аналіз стерильності пилку деревних рослин в умовах міста Кам’янець-Подільський
ІД Григорчук, ОМ Оптасюк
Біологічні системи, 145-150, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20