Ирина Божидай
Ирина Божидай
Харківський національний університет будівництва та архітектури, кафедра економіки та бізнесу
Verified email at kstuca.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Дефініція поняття «конкурентна стратегія» та її місце в управлінській ієрархії стратегій
ІІ Божидай
Traektoriâ Nauki= Path of Science 2 (1), 2016
72016
Defining the leading enterprises of agricultural complex of Ukraine
VV Smachilo, II Bogiday
Молодий вчений, 61, 2018
42018
The classification system of enterprises of the agrarian and industrial complex
V Smachilo, I Bogiday
Modern Economics 13, 213-218, 2019
32019
Clusterization of agro-industrial enterprises of Ukraine as the basis of effective strategic management
I Bogiday
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 5 (2 …, 2019
32019
Визначення провідних підприємств агропромислового комплексу України
ВВ Смачило, ІІ Божидай
Young 57 (5.1), 2018
32018
Агропромисловий комплекс України: структура та основні поняття
ІІ Божидай
Агросвіт, 107-113, 2019
22019
Кластеризація агропромислових підприємств України як основа ефективного стратегічного управління
І Божидай
Agricultural and resource economics: international scientific e-journal, 86-98, 2019
22019
Analiz silskohospodarskoi haluzi Ukrainy [Analysis of the agricultural sector of Ukraine]
II Bogiday
Efektyvna ekonomika 9, 2018
22018
Основные теоретические аспекты формирования конкурентной стратегии предприятия
ВВ Смачило, ИИ Божидай
Вестник Марийского государственного университета. Серия …, 2015
22015
Факторний аналіз рентабельності Укрзалізниці за методом фірми «Дюпон»
ОС Іванілов, АЮ Перетятько, ІІ Божидай
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
22012
Класифікаційна система підприємств агропромислового комплексу
ВВ Смачило, ІІ Божидай
Миколаївський національний аграрний університет, 2019
12019
ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
ІІ Божидай, ГВ Рочева
Редакційна колегія: ОГ Бондар, доктор юридичних наук, професор, 62, 2020
2020
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
ІІ Божидай
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2019
2019
Justification of the competition strategy selection for agricultural enterprises
I Bogiday
Technology audit and production reserves 5 (4 (49)), 12-17, 2019
2019
Аналітичний огляд реформування системи державного управління якістю продуктів харчування та захисту споживачів в Україні
V Smachilo, I Bogiday
Біоекономіка і аграрний бізнес (Науковий вісник НУБіП України. Серія …, 2018
2018
Definition of the notion" competitive strategy" and its place in the management hierarchy strategies
ИИ Божидай
Path of Science 2 (1), 2-1-2.8, 2016
2016
Місце конкурентної стратегії в системі стратегічного управління підприємством
ІІ Божидай
НТУ" ХПІ", 2016
2016
Формування конкурентної стратегії підприємства
ВВ Смачило, ІІ Божидай
Молодий вчений, 1390-1393, 2015
2015
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
ІІ Божидай, ВВ Смачило
Редакційна колегія, 382, 2015
2015
Формирование конкурентной стратегии предприятия
ВВ Смачило, ИИ Божидай
Молодий вчений, 1390-1393, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20