Ирина Божидай
Ирина Божидай
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Подтвержден адрес электронной почты в домене kstuca.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дефініція поняття «конкурентна стратегія» та її місце в управлінській ієрархії стратегій
ІІ Божидай
Traektoriâ Nauki= Path of Science 2 (1), 2016
52016
Defining the leading enterprises of agricultural complex of Ukraine
VV Smachilo, II Bogiday
Молодий вчений, 61, 2018
42018
Clusterization of agro-industrial enterprises of Ukraine as the basis of effective strategic management
I Bogiday
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 5 (2 …, 2019
32019
Визначення провідних підприємств агропромислового комплексу України
ВВ Смачило, ІІ Божидай
Young 57 (5.1), 2018
32018
Кластеризація агропромислових підприємств України як основа ефективного стратегічного управління
І Божидай
Agricultural and resource economics: international scientific e-journal, 86-98, 2019
22019
Факторний аналіз рентабельності Укрзалізниці за методом фірми «Дюпон»
ОС Іванілов, АЮ Перетятько, ІІ Божидай
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
22012
Агропромисловий комплекс України: структура та основні поняття
ІІ Божидай
Агросвіт, 107-113, 2019
12019
Класифікаційна система підприємств агропромислового комплексу
ВВ Смачило, ІІ Божидай
Миколаївський національний аграрний університет, 2019
12019
Основные теоретические аспекты формирования конкурентной стратегии предприятия
ВВ Смачило, ИИ Божидай
Вестник Марийского государственного университета. Серия …, 2015
12015
ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
ІІ Божидай, ГВ Рочева
Редакційна колегія: ОГ Бондар, доктор юридичних наук, професор, 62, 2020
2020
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
ІІ Божидай
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2019
2019
Justification of the competition strategy selection for agricultural enterprises
I Bogiday
Technology audit and production reserves 5 (4 (49)), 12-17, 2019
2019
Аналітичний огляд реформування системи державного управління якістю продуктів харчування та захисту споживачів в Україні
V Smachilo, I Bogiday
Біоекономіка і аграрний бізнес (Науковий вісник НУБіП України. Серія …, 2018
2018
Definition of the notion" competitive strategy" and its place in the management hierarchy strategies
ИИ Божидай
Path of Science 2 (1), 2-1-2.8, 2016
2016
Місце конкурентної стратегії в системі стратегічного управління підприємством
ІІ Божидай
НТУ" ХПІ", 2016
2016
Формування конкурентної стратегії підприємства
ВВ Смачило, ІІ Божидай
Молодий вчений, 1390-1393, 2015
2015
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
ІІ Божидай, ВВ Смачило
Редакційна колегія, 382, 2015
2015
Формирование конкурентной стратегии предприятия
ВВ Смачило, ИИ Божидай
Молодий вчений, 1390-1393, 2015
2015
классификационная система стратегий предприятия
ИИ Божидай
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РЕШЕНИИ актуальных проблем науки, 443-445, 2014
2014
Класифікаційна система стратегій
ІІ Божидай
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20