Підписатись
Ірина Миколаївна Шендрик
Ірина Миколаївна Шендрик
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в dsau.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Зміни гематологічних показників до та після лікування телят за стронгілоїдозу [Електронний ресурс]
СІ Пономар, ЛІ ШЕНДРИК, ХМ Шендрик, ЮА Гугосьян, ІМ ШЕНДРИК
Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів …, 2014
22014
Микробоносительство личинок strongyloideswesteri
ВА Евстафьева, ИН Шендрик, ЮА Гугосьян
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
12017
Аспекти морфогенезу та біологічні властивості M. bovis дисоціативних форм за різних температур культивування
ОА Ткаченко, ІМ Шендрик, ВВ Місків, АВ Ковальов
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 74-83, 2013
12013
Морфометричні особливості Toxascaris leonina (Linstow, 1902)
ЛІ Шендрик, ХМ Шендрик, ЮА Гугосьян, ІМ Шендрик
Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та …, 2018
2018
МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МУРАШИНОЇ КИСЛОТИ В ЯКОСТІ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ БОРОТЬБИ ЗІ СТРОНГІЛОЇДОЗОМ
ОО Бойко, ОГ Гавриліна, ВВ Бригадиренко, ІМ Шендрик, ХМ Шендрик, ...
Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині: матеріали, 64, 2018
2018
Клінічні та патоморфологічні зміни в організмі мурчаків за експериментального стронгілоїдозу
ЛІ Шендрик, МО Лєщова, ІМ Шендрик, ХМ Шендрик
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 104-108, 2017
2017
Ознаки та властивості Mycobacterium bovis в аспекті штаммових відмінностей
ОА Ткаченко, МВ Білан, ІМ Шендрик, ЮВ Северина
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 109-114, 2017
2017
Удосконалення методу кількісного підрахунку личинок нематод
ВО Євстаф’єва, ЛІ Шендрик, ХМ Шендрик, ІМ Шендрик, ЮА Гугосьян
Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та …, 2017
2017
Вплив метаболітів личинок Strongiloides papillosus на формування мікроядер в еритроцитах периферичної крові в експерименті на білих щурах
ХМ Шендрик, ЛІ Шендрик, ІМ Шендрик
Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та …, 2016
2016
Біологічні властивості дисоціативних L-та інших форм M. bovis
ОА Ткаченко, ІМ Шендрик, ВВ Місків, АВ Ковальов
Ветеринарна медицина України, 10-14, 2013
2013
Аспекти морфогенезу та культуральні й тинкторіальні властивості M. bovis дисоціативних форм за різних температур культивування
ОА Ткаченко, ІМ Шендрик, ВВ Місків, АВ Ковальов
Ветеринарна медицина, 143-144, 2013
2013
ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ВІРУЛЕНТНОСТІ М. BOVIS ДИСОЦІАТИВНИХ ФОРМ ЗА ЇХ АСОЦІАЦІЇ ЗІ СТРОНГІЛОЇДЕСАМИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
ОА ТКАЧЕНКО, ІМ ШЕНДРИК
Редакційна колегія, 178, 2012
2012
Особливості перебігу інфекційного процесу туберкульозу на фоні нематодозної інвазії в експерименті
ІМ Шендрик
Дніпропетровський ДАУ, 2011
2011
ВПЛИВ ЛИЧИНОК НЕМАТОД НА ПЕРЕБІГ ІНФЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ЗАРАЖЕНИХ МОРСЬКИХ СВИНОК
ОА Ткаченко, ІМ Шендрик
Features of the course of infections tuberculosis on the background of invasion of nematodes in experiment
I Shendrik
Патоморфологічні зміни за експериментального стронгілоїдозу
ШІМ Шендрик Х.М.
ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СТРАУСІВ ЗА ЕКТОПАРАЗИТАРНОЇ ІНВАЗІЇ
ЛІ Шендрик, ЮА Гугосьян, ІМ Шендрик, КІ Могильна
ББК 48 Н 345, 0
Aspects of morphogenesis and biological properties of M. bovis dissociative forms at different temperatures cultivation
A Tkachenko, I Shendrik, V Miskiv, A Kovalev
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18