Мієр Тетяна Іванівна
Мієр Тетяна Іванівна
професор кафедри початкової освіти, Педагогічний інститут, Київський університет ім. Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
НазваПосиланняРік
Сучасний урок: теорія і практика моделювання:[навч. посібник]
ТІ Чернецька
К.: ТОВ «Праймдрук, 2011
182011
Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів у взаємодії з собою та з іншими: монографія/Тетяна Мієр
ТІ Мієр
Кіровоград: ФО-П Александрова МВ,–2016.–424 с, 2016
92016
Дидактичні засади організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец 13.00.09 «Теорія навчання»
ТІ Мієр
52017
Дидактичні засади організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів : дис. … доктора пед. наук : 13.00.09
ТІ Мієр
52017
Чи готові учні до відкриття суб’єктивно нових знань і способів діяльності?
ТІ Мієр
Початкова школа, 5-11, 2016
22016
Про експериментальну роботу з організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів
ТІ Чернецька
Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання Інституту …, 2016
12016
Про експериментальну роботу з організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів
ТІ Чернецька
Український педагогічний журнал, 72-82, 2016
12016
Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся в контексте функционирования различных пространств и сред
ТИ Чернецкая
Edukacja ku przyszlosci : wyzwania i zaniechania w edukacji dzieci …, 2015
12015
Зміст навчально-дослідницької діяльності молодших школярів: ймовірність корегування за напрямами й рівнями
ТІ Чернецька
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Частина І, 161-165, 2015
1*2015
Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся в контексте функционирования локального образовательно-информационного пространства урока
ТИ Чернецкая
Категория «социального» в современной педагогике и психологии : материалы 2 …, 2014
12014
Моделювання учіння «навчаю сам себе» як одного із видів активності молодших школярів у навчально-дослідницькій діяльності
ТІ Чернецька
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 297-301, 2014
12014
Моделювання учіння навчаю сам себе як одного із видів активності молодших школярів у навчально-дослідницькій діяльності
Т Чернецька
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
12014
Учебно-исследовательская деятельность учащихся в контексте анализа современного стиля управления и организаторской деятельности учителя
ТИ Чернецкая
Образование. Наука. Инновации : Южное измерение, 196-202, 2013
12013
Компетентнісно орієнтований підхід як дієвий засіб осучаснення мети і процесу навчання підростаючих поколінь
ТІ Чернецька
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Частина ІІ, 326-329, 2013
12013
Компетентнісно орієнтований підхід як дієвий засіб осучасненння мети і процесу навчання підростаючих поколінь
Т Чернецька
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
12013
Потенційно-актуальна природа обдарованості: дидактична складова переходу обдарованості з актуальної в потенційну
Т Мантула
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
12010
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ЙМОВІРНІСТЬ КОРЕГУВАННЯ ЗА НАПРЯМАМИ Й РІВНЯМИ
Т ЧЕРНЕЦЬКА
Наукові записки/Ред кол.: ВВ Радул, СП Величко та ін.–Випуск 141. Частина І …, 0
1
Полістратегіальні тенденції становлення й розвитку засадничих положень феномену "неперервна освіта"
ТІ Мієр
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 2018
2018
Дидактичні основи організації навчально-екскурсійної діяльності як засобу вибудовування суб'єкт-суб'єктної взаємодії тих, хто навчає, з тими, хто навчається
ТІ Мієр
Научен вектор на Балканите, 67-71, 2018
2018
Розгляд феномену «освітній простір» у контексті поєднання результатів сучасних наукових напрацювань з вагомою педагогічною спадщиною минулого
ТІ Мієр
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 48-52, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20