Підписатись
Miyer (Miier) Tetiana / Мієр Тетяна
Miyer (Miier) Tetiana / Мієр Тетяна
Інші іменаЧернецька Т.І.
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасний урок: теорія і практика моделювання:[навч. посібник]
ТІ Чернецька
К.: ТОВ «Праймдрук, 2011
442011
Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів: монографія/Тетяна Мієр
ТІ Мієр
Кіровоград : ФО-П Александрова М. В., 2016
382016
Дидактичні засади організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів : дис. … доктора пед. наук : 13.00.09
ТІ Мієр
272017
Chronic Fatigue Development of Modern Human in the Context of V. Vernadsky’s Nosophere Theory
TIA Miier T. I., Holodiuk L. S., Rybalko L. M.
Wiadomości Lekarskie 72 (Nr 5 cz II), 1012-1016, 2019
192019
Учебно-исследовательская деятельность учащихся в контексте анализа современного стиля управления и организаторской деятельности учителя
ТИ Чернецкая
Образование. Наука. Инновации : Южное измерение, 196-202, 2013
92013
ICT as a means of implementing thematic FIN-modeling in the organization of training in institutions of higher pedagogical and adult education
SR Miyer T., Holodiuk L., Omelchuk S., Savosh V., Bondarenko H., Rudenko N.
AD ALTA. Journal of Interdisciplinary Research 11 (1), 26-32, 2021
82021
Usage of information and communication technologies in foreign and ukrainian practices in continuing pedagogical education of the digital era.
RK Miyer T., Holodiuk L., Savosh V., Bondarenko H., Dubovyk S., Romanenko L.
AD ALTA. Journal of Interdisciplinary Research 11 (2), 35-39, 2021
62021
A change of human values during the life as an indicator of the formation of a spiritual being
SІ Miyer T., Holodiuk L., Tkachenko I., Savosh V., Bondarenko H., Vashchenko О.
AD ALTA. Journal of Interdisciplinary Research. 11 (1), 30-34, 2020
62020
Сутність освітніх парадигм і поліпарадигмальних проявів у багатовимірній педагогічній реальності та особистісній самореалізації студентів під час е-навчання
ТІ Мієр
Педагогічна освіта: теорія і практика 34 (2), 73-82, 2020
62020
Didactic Triadas “Learning – Teaching – Management” in the Context of Realization in the Educational Process of Innovative Author’s Novations
Т Мієр, Л Голодюк
The Actual Problems of the World Today, 140-151, 2019
5*2019
Дидактичні основи організації навчально-екскурсійної діяльності як засобу вибудовування суб'єкт-суб'єктної взаємодії тих, хто навчає, з тими, хто навчається
ТІ Мієр
Научен вектор на Балканите, 67-71, 2018
52018
An overview of the continuous education system components in dimensions "Umwelt", "Mitwelt" and "Eigenwelt".
RK Miyer T., Holodiuk L., Omelchuk S., Savosh V., Bondarenko H., Romanenko L.
D ALTA. Journal of Interdisciplinary Research. 11 (1), 52-56, 2021
4*2021
Social, administrative and educational dimensions of the “human – subject of economic life” phenomenon under conditions of information society transition to a new level of …
HL Miier T.
Contemporary Issues of Digital Economy and Society Contemporary Issues of …, 2020
42020
Дидактична сутність поняття" підхід": генеза, трактування, функціональність, ієрархізація, класифікація
ТІ Мієр
Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. серія: педагогіка 12 (2), 35-39, 2020
42020
Preventing the pre-sick conditions of those who practice lifelong learning
SVО Міyer Т. І., Holodiuk L. S.
Wiadomości Lekarskie 73 (1), 107-111, 2021
3*2021
Суспільний, управлінський та освітній виміри феномена «людина-суб’єкт економічного життя» в умовах переходу інформаційного суспільства на новий рівень розвитку
ТІ Мієр, ЛС Голодюк
Contemporary Issues of Digital Economy and Society: Monograph. Publishing …, 2020
32020
Modelowanie dydaktyczno-badawczej działalnosci uczniow szkoły podstawowej z wykorzystaniem tabel-matryc
T Czerniecka
SPOTKANIA RYSKIE, 149-159, 2013
32013
Компетентнісно орієнтований підхід як дієвий засіб осучасненння мети і процесу навчання підростаючих поколінь
Т Чернецька
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
32013
Практичні аспекти професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах євроінтеграції
Т Мієр, Г Бондаренко
Освітологічний дискурс, 2020
22020
Чи готові учні до відкриття суб’єктивно нових знань і способів діяльності?
ТІ Мієр
Початкова школа, 5-11, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20