Оксана Склярська  Oksana Skliarska
Оксана Склярська Oksana Skliarska
ЛНУ імені Івана Франка
Verified email at bigmir.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Політико-географічні процеси в Закарпатській і Чернівецькій областях
Склярська
Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 242, 2011
6*2011
Ukrainian Ethnic and Political Identity: Regional Divergences in the Consolidation of Ukrainian Society in the Context of External Geopolitical Influences.
OS M Dnistrianskyy
Territories and Identities in Central, Eastren and Southeastern Europe, 189-207, 2014
32014
Політико-географічні процеси в прикордонних районах Закарпатської і Чернівецької областей
Склярська
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010
32010
Суспільно-географічні аспекти зовнішньоторговельних зв’язків України з Румунією
Склярська
Актуальні проблеми країнознавчої науки: Матеріали міжн. наук.-практ …, 2017
2*2017
Territorial – Political Differentiation of Ukraine: Forming Factors, Contradictions of Ethno-Cultural Relations, Prospects of Social Consolidation
ОSM Dnistrianskyy
Minority Studies, 149-161, 2014
22014
Методологічні та методичні аспекти дослідження політико-географічних процесів у прикордонних районах
О Склярська
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 292-300, 2009
22009
Політико-географічні дослідження в Україні: історичні традиції та сучасні підходи
Склярська
Історія української географії, 103-108, 2008
12008
МІЖДЕРЖАВНІ ВЗАЄМИНИ УКРАЇНИ З УГОРЩИНОЮ ТА РУМУНІЄЮ ЯК ЧИННИК ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ПРИКОРДОННИХ РАЙОНАХ
О Склярська
Вісник Львівського, 2008
12008
Реалізація державної геоетнополітики: досвід незалежної України (на прикладі Закарпатської та Чернівецької областей)
О Склярська
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 2008
12008
Етнодемографічні та етнополітичні процеси в українсько-угорському прикордонні на поч. ХХІ ст.
Склярська
“Народознавчі зошити” (Часопис Інституту народознавства НАН України)., 416-421, 2017
2017
Місце політичної географії у дослідженні адміністративно-територіальних систем
Склярська
Від географії до географічного українознавства, 41-43, 2016
2016
Утворення об'єднаних територіальних громад у контексті впливу на розвиток поселень (на прикладі Львівської обл.)
О Склярська
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 349-358, 2016
2016
Етногеографічні аспекти функціонування територіально-політичної системи Сполученого Королівства
О Склярська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
2015
Політичні процеси в Молдові як чинник її відносин з Україною
О Склярська
Актуальні проблеми країнознавчої науки, 126-129, 2014
2014
Електорально-географічні зміни у районах компактного розселення етнонаціональних меншин в Україні у контексті виборів 2014 року
Склярська
Історія української географії, 80-85, 2014
2014
Зміни адміністративно-територіального устрою Жовківського району впродовж кінця ХІХ–ХХ ст. та їхні суспільно-географічні наслідки
Т Козак, О Склярська
Вісник Львівського університету. Серія: Географічна, 196-203, 2013
2013
Завдання регіональної політики в прикордонних етнічно неоднорідних регіонах України
О Склярська
Вісник Львівського університету. Серія: Географічна, 311-316, 2013
2013
Порівняльний аналіз адміністративно-територіальних систем Іспанії та Італії
О Склярська
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
2013
Географія громадських організацій етнонаціональних меншин у Закарпатській та Чернівецькій областях
О Склярська
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 325-331, 2010
2010
Історичні умови формування Чернівецької області як чинник її інтегрованості в загальноукраїнське середовище
Склярська
Науковий вісник Чернівецького університету, 150-154, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20