Follow
Андрій Нетлюх, Andriy Netlyukh, Andrii Netliukh
Андрій Нетлюх, Andriy Netlyukh, Andrii Netliukh
Verified email at meduniv.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Invasive intracranial arterial pressure monitoring during endovascular cerebral aneurysms embolization for cerebral perfusion evaluation
AM Netlyukh, VM Shevaga, LM Yakovenko, AV Payenok, VM Salo, ...
Neurovascular Events After Subarachnoid Hemorrhage: Towards Experimental and…, 2015
132015
The Co-Pilot Project: an international neurosurgical collaboration in Ukraine
LD Tomycz, C Markosian, I Kurilets Sr, M Lovha, O Kashyrina, A Netliukh, ...
World Neurosurgery 147, e491-e515, 2021
82021
Stroke in the artery of percheron territory: the two edges of one diagnosis.
AV Payenok, VM Shevaha, AR Kulyk, AM Netliukh, AV Kulmatytskyi
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 72 (9 cz 2), 1851-1853, 2019
52019
Diagnosis and treatment of ruptured cerebral arterial aneurysms (current issues)
A Netliukh
Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences 57 (2), 2019
42019
Pathological changes in the microstructure of the sensomotor cortex of white rats with experimental subarachnoid hemorrhage and after experimental influences
A Netlyukh
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 69 (2 Pt 2), 243-248, 2016
42016
Динаміки показників рівня аргініну при гемораґічному інсульті, зумовленому розривами артерійних аневризм судин головного мозку
АМ Нетлюх
Acta medica Leopoliensia, 4-7, 2013
42013
Встановлення показань для поперекової мікродискектомії на основі клініко-інструментальних даних та аналізу об’ємних співвідношень у каналі хребта
ВМ Шевага, АМ Нетлюх, АЮ Токарський, ОІ Федорко, ЮТ Струк, ...
Практична медицина, 46-52, 2010
42010
Неінвазивний моніторинг гемодинаміки в гострий період політравми як засіб контролю та корекції респіраторних і циркуляторних порушень
НВ Матолінець, ЯМ Підгірний, АМ Нетлюх
Українська інтервенційна нейрорадіологія та хірургія, 14-23, 2019
22019
Результати багатоцентрового ретроспективного контрольованого клінічного дослідження ефективності й безпеки L-лізину есцинату в лікуванні набряків головного мозку травматичного…
ЮЮ Кобеляцький, ІС Бобрик, АМ Нетлюх, ІІ Ілащук, ДС Івахненко
Международный неврологический журнал 16 (8), 21-32, 2020
12020
Сучасні клінічні рекомендації щодо ендоваскулярного лікування пацієнтів з гострим ішемічним інсультом та практичні аспекти їх застосування
АМ Нетлюх, ВМ Шевага, АВ Паєнок, ВМ Сало, ОЯ Кобилецький
Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія, 20-29, 2018
12018
Впровадження в практику клінічних рекомендацій з діагностики та лікування тяжкого сепсису і септичного шоку
ЯМ Підгірний, НВ Матолінець, АМ Нетлюх, ЗА Біда, ЮВ Слобода
Pain, anaesthesia & intensive care, 67-74, 2017
12017
Ускладнення ендоваскулярних нейрорентгенохірургічних втручань при розривах внутрішньо-черепних артеріальних аневризм, спричинені поломкою інструментарію, та їх корекція
ВН Шевага, ВМ Сало, АМ Нетлюх, ВВ Дякив, АТ Кихтяк, ...
Українська інтервенційна нейрорадіологія та хірургія, 76-82, 2015
12015
Особливості хірургічного лікування церебральних мікроаневризм ендоваскулярним методом у гострий період субарахноїдального крововиливу
АМ Нетлюх
Українська інтервенційна нейрорадіологія та хірургія, 48-54, 2014
12014
The Influence of Vessel Curvature and Thrombus Composition on the Effectiveness and Outcomes of Thrombectomy in the Case of Acute Ischemic Stroke
P Lylyk, A Netliukh, O Kobyletskyi, O Holub, A Sukhanov
Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences 72 (2), 2023
2023
Brain abscess caused by escherichia coli following embolization of a giant arteriovenous malformation. Clinical case
AM Netliukh, OYA Kobyletskyi, NV Aliieva, AA Sukhanov
Ukrainian Interventional Neuroradiology and Surgery 46 (4), 63-75, 2023
2023
Acute encephalomyelopolyradiculoneuropathy that occurred after BNT162b2 mRNA vaccination against COVID-19: A clinical case review
T Nehrych, N Matolinets, A Netliukh, N Prokopenko, S Kyryliuk
Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences 71 (1), 2023
2023
Гостра енцефаломієлополірадикулонейропатія, що виникла після вакцинації мРНК вакциною BNT162b2 проти COVID 19: огляд клінічного випадку
Т Негрич, Н Матолінець, А Нетлюх, Н Прокопенко, С Кирилюк
2023
Сучасні клінічні рекомендації ендоваскулярного лікування пацієнтів із гострим ішемічним інсультом
AM Netliukh, VM Salo, OY Kobyletskyi, OV Zaremba
Практикуючий лікар, 40-44, 2022
2022
Медицина і війна. Особливості лікування пацієнтів змінно-вибуховою травмою
A Netliukh, N Matolinets, O Ilchyshyn, O Savka, V Kuc-Karpenko
Modern Scientific Strategiesof Development 1, 192-204, 2022
2022
Cerebral vascular malformations and tumors in the eloquent brain areas: radiological criteria for neurosurgical treatment
A Netliukh, T Malysheva, O Kobyletskyi, R Falion, I Dutka, I Komnatska
Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences 69 (1…, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20