Yurii Bezsmertnyi Юрій Безсмертний
Yurii Bezsmertnyi Юрій Безсмертний
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ендотеліальна секреція вазоактивних молекул у різні періоди репаративного остеогенезу при гіпергомоцистеїнемії
ЮО Безсмертний, ЮА Бессмертный
132012
Особливості лікування хворих з несправжніми суглобами довгих кісток за умов гіпергомоцистеїнемії та асоційованих станів
МО Корж, ЮО Безсмертний, НА Корж, ЮА Бессмертный
102013
Біохімічні показники крові щурів у різні терміни репаративного остеогенезу за умов гіпергомоцистеїнемії
ЮО Безсмертний, ЮА Бессмертный
92012
Вплив гомоцистеїну та гідрогену сульфіду на тонус стегнових артерій щурів та його зміни за умов модулювання обміну сірковмісних амінокислот
ЮО Безсмертний, НВ Заічко, АВ Мельник, ЮА Бессмертный, ...
62011
Частота гіпергомоцистеїнемії у пацієнтів із хибними суглобами довгих трубчастих кісток
ЮО Безсмертний, ЮА Бессмертный
52012
Вплив гіпергомоцистеїнемії на стан стегнових артерій у різні терміни репаративного остеогенезу: можливості корекції декамевітом та глутаргіном
ЮО Безсмертний, НВ Заїчко
Клін. та експерим. патологія 10 (3), 37, 2011
52011
Медична реабілітація хворих з місцевим больовим синдромом в ампутаційних куксах нижніх кінцівок
ЮО Безсмертний
52005
Хірургічне лікування вадних кукс нижньої кінцівки. Посібник
ВІ Шевчук, ЮО Безсмертний
Вінниця, 2004
52004
Комплексна реабілітація інвалідів з наслідками травм та захворюваннями опорно-рухової системи
ВІ Шевчук, ЮО Безсмертний
52004
The photonic device for integrated evaluation of collateral circulation of lower extremities in patients with local hypertensive-ischemic pain syndrome
VS Pavlov, YO Bezsmernyi, SM Zlepko, HV Bezsmertna
Infrared Sensors, Devices, and Applications VII 10404, 1040409, 2017
42017
Diagnosis abnormalities of limb movement in disorders of the nervous system
GS Tymchik, VI Skytsiouk, TR Klotchko, H Bezsmertna, W Wójcik, ...
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2017
42017
Поширеність мутації промотора гена eNOS Т786С у хворих із хибними суглобами довгих кісток: зв’язок із рівнем гомоцистеїну та медіаторами запалення
ЮО Безсмертний
Травма 14 (2), 85-89, 2013
42013
Вплив ппергомоцистеїнемії, її комбінації з інгібуванням синтезу оксиду азоту та корекції декамевітом на кістково-м’язову систему щурів
ЮО Безсмертний, НВ Заічко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2011
42011
М’язова пластика під час ампутацій і реампутацій гомілки
ВІ Шевчук, ЮО Безсмертний, ВІ Кириченко, ВИ Шевчук, ...
32010
The relationship between homocysteine level and vitamins B12, B9 and B6 status in patients with chronic kidney disease
SV Shevchuk, KP Postovitenko, IA Iliuk, HV Bezsmertna, YO Bezsmertnyi, ...
22019
Генетичний поліморфізм метилентетрагідрофолат-редуктази С677Т у хворих із хибними суглобами довгих кісток: зв’язок із ліпідним профілем та ендотеліальною функцією
ЮО Безсмертний, ЮА Бессмертный
22013
Кісткова пластика під час ампутацій і реампутацій нижньої кінцівки
ВІ Шевчук, ЮО Безсмертний, ВМ Майко, ВИ Шевчук, ЮА Бессмертный
22011
Вплив прозапальних цитокінів і маркерів запалення на розвиток місцевого післяампутаційного больового синдрому
ЮО Безсмертний, ГВ Безсмертна, ЮА Бессмертный, ГВ Бессмертная
22009
Профілактика та лікування місцевого больового синдрому ампутаційних кукс нижніх кінцівок
ВІ Шевчук, ЮО Безсмертний
22007
Критерії МСЕ при коксартрозах
ВI Шевчук, ЮО Безсмертний, ВМ Майко, ВГ Луцишин, ВИ Шевчук, ...
22004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20