Марина Борисівна Петренко
Марина Борисівна Петренко
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ФМ, кафедра хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування концертмейстерських інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва з позицій герменевтичного підходу
МБ Петренко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 139-147, 2015
12015
Основні етапи формування концертмейстерських інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва
МБ Петренко
Засоби навчальной та науково-дослідної роботи, 135-145, 2014
12014
Стан сформованості інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музики у процесі концертмейстерської підготовки: досвід експериментального дослідження
М Петренко
Молодь і ринок, 76-80, 2011
12011
Мафорій Слобожанщини
ВА Клименко, ВА Клименко, ЛО Бойко, ЛА Бойко
Вид-во СумДУ, 2009
12009
Теоретико-методичні засади курсу „Читання хорових партитур”
МБ Петренко
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць …, 0
1
ФОРМУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
МБ Петренко
Реєстраційне свідоцтво № 8229 серія КВ від 17.12. 2003 року, 33, 2019
2019
Різновиди музично-виконавської інтерпретаційної діяльності
МБ Петренко
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
2018
Діяльність концертмейстера-піаніста: теоретичний аспект
МБ Петренко
2016
Особливості концертмейстерської підготовки майбутніх учителів
МБ Петренко
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2014
2014
Розвиток комунікативно-регулюючої спроможності як один з напрямів у роботі з формування концертмейстерських інтерпретаційних умінь
М Петренко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 269-276, 2014
2014
Розвиток виконавсько-ансамблевої дієздатності студентів факультетів музично-педагогічного спрямування
МБ Петренко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 389-396, 2014
2014
МБ Петренко
КІ УМІНЬ, МУМ МИСТЕЦТВА
2014
МБ Петренко
КІ УМІНЬ, МУМ МИСТЕЦТВА
2014
Методика формування концертмейстерських інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва
МБ Петренко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2014
2014
Формування «чуття ансамблю» учнів-інструменталістів
МБ Петренко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2013
2013
Структура концертмейстерських інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музики: виконавсько-результативний блок
МБ Петренко
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 126-130, 2013
2013
Зміст виконавської уваги майбутніх учителівмузичного мистецтва у процесі хорового співу
МБ Петренко, О Бережна Наталія
2013
Обґрунтування критеріїв та показників сформованості концертмейстерських інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музики
МБ Петренко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 332-342, 2013
2013
Теоретичні аспекти та сутність формування кадрового персоналу агропромислового комплексу України
МП Петренко
Бізнес-навігатор, 95-100, 2012
2012
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ ЮГА УКРАИНЫ
МП Петренко
У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20