Follow
Елена Ващук
Title
Cited by
Cited by
Year
Ефективне функціонування сільськогосподарського виробництва
ОВ Березін, ОВ Ващук
Економіка АПК 2, 26-30, 2010
502010
Особливості формування національного ринку біопалива
ОВ Ващук, ММ Третьяк
Маркетинг і менеджмент інновацій, 247-253, 2012
172012
Інтегративний підхід до побудови моделі формування готовності вчителів до розвитку академічної обдарованості учнів
ОЄ Антонова, ОВ Ващук
Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика: зб…, 2017
162017
Інтеграція та інтегративний підхід як основа формування готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми: сутність, шляхи реалізації
ОВ Ващук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 103-109, 2013
132013
Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі учнів 5-7 класів
ОВ Ващук
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб…, 2003
112003
Матричний аналіз фінансової рівноваги підприємства
ТП Гудзь
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія…, 2016
82016
Вимоги до навчаючих комп’ютерних програм у контексті активізації пізнавальної діяльності учнів
ОМ Христіянінов, ОВ Ващук
Комп’ютер у школі та сім’ї, 31-33, 1999
81999
Особливості застосування інформаційних технологій у навчання товарознавців
НВ Гора
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 45-48, 2018
72018
Комп’ютерна навчаюча програма Майстер як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів 5–7-х класів у процесі трудового навчання
О Ващук
Комп’ютер у школі та сім’ї, 27-28, 1999
71999
Вивчення потреб академічно обдарованих старшокласників та умов успішної реалізації їх обдарованості
ОВ Ващук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 108-113, 2013
52013
Формування доходів населення та їх вплив на рівень життя
ВО Онищук, ОВ Ващук
Інтелект XXI, 85-89, 2018
42018
Формування готовності вчителів природничих дисциплін до розвитку академічної обдарованості старшокласників на засадах інтегративного підходу
ОВ Ващук
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, 2014
42014
Обґрунтування доцільності інтегративного підходу у процесі формування готовності вчителів до розвитку академічної обдарованості старшокласників
О Ващук
Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика: зб. наук. праць…, 2012
42012
Целесообразность формирования технологии подготовки учителей естественных дисциплин к развитию академической одаренности старшекласcников
ОВ Ващук
Вектор науки ТГУ, 45-49, 2013
32013
Проблеми державного управління екологізацією економіки: регіональний рівень
ВС Ткаченко, ОВ Ващук
Інвестиції: практика та досвід, 47-52, 2014
22014
ридична відповідальність публічних службовців/за ред. ОЛ Ващук [Кащук О., Легін Л., Дембіцька Т.]
ОЛ Ващук
Львів: Наше право, 2012
22012
ГЕНЕЗИС КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
ОВ Ващук
Редакційна колегія, 183, 2022
12022
Вивчення причин виникнення зорових порушень у підлітків
ЛМ Алексейчук, ОВ Ващук
ЖИТОМИР 2016, 125, 2016
12016
Андрагогічні засади побудови моделі формування готовності вчителів до розвитку академічної обдарованості старшокласників
ОЄ Антонова, ОВ Ващук
Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання, 141-155, 2015
12015
Володіння методикою розвитку дослідницьких здібностей академічно обдарованих старшокласників як одна зі складових готовності вчителя до роботи з обдарованими учнями
ОВ Ващук
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 23-27, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20