Подписаться
Дериховська Вікторія Ігорівна (Derykhovska Viktoriia)
Дериховська Вікторія Ігорівна (Derykhovska Viktoriia)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (Харківський національний економічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Взаємозв’язок розвитку персоналу та стратегії управління персоналом
ВІ Дериховська
Бізнес Інформ, 341-347, 2013
462013
Проблеми розвитку персоналу в системі стратегічного управління підприємством: монографія
ІА Грузіна, ВІ Дериховська, ИА Грузина, ВИ Дериховская
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
322014
Стратегія управління персоналом: її види та особливості
ВІ Дериховська
Науковий вісник: зб. наук. пр.–Одеса: ОНЕУ, 189, 2013
182013
Тенденції освітньої міграції та її вплив на інституційне середовище в Україні
СО Степуріна, ВІ Дериховська
Мукачівський державний університет, 2018
142018
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
ВІ Дериховська
Экономика развития, 114-117, 2012
142012
Взаимосвязь развития персонала и стратегии управления персоналом
ВИ Дериховская
Бизнес информ, 341-347, 2013
62013
Особливості трансформації світової системи вищої освіти у ХХІ столітті
ВЄ Єрмаченко, ВІ Дериховська
Економіка і суспільство, 518-522, 2017
52017
Модель інтегрального статистичного оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України
СО Степуріна, ВІ Дериховська
22019
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління організаційною автономією ЗВО
ВІ Дериховська, СО Степуріна
Мукачівський державний університет, 2018
22018
Аналіз проблеми молодіжного безробіття
ВІ Дериховська, ВИ Дериховская
Економіка і суспільство, 532-536, 2017
22017
Факторний аналіз як інструмент вибору кількісної системи показників оцінки рівня розвитку персоналу
ВІ Дериховська
Економіка. Фінанси. Право, 9-13, 2016
22016
Розвиток персоналу у системі стратегічного управління підприємством
ВІ Дериховська, ВИ Дериховская
ХНЕУ, 2013
22013
Критерії оцінки ефективності наукової діяльності у системі вищої освіти: порівняльна характеристика досвіду країн Західної Європи та країн постсоціалістичного табору
ВІ Дериховська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
12016
Развитие работников как неотъемлемый элемент стратегии управления персоналом
ІА Грузіна, ВІ Дериховська
Экономика развития, 104-107, 2010
12010
Стратегічне управління персоналом як передумова розвитку підприємства
ВІ Дериховська
Управління розвитком:[зб. наук. статей].–Х.: ХНЕУ, 96, 2010
12010
Моделювання внутрішньорегіональних диспропорцій на ринку праці України
V Derykhovska
Economy and Society, 2021
2021
Типизація регіонів України за рівнем розвитку торгівельної галузі методом кластерного аналізу
ВІ Дериховська
2021
Програмні продукти обробки великих масивів інформації. Методичні рекомендації до лабораторних та самостійних робіт для студентів спеціальності 051" Економіка" першого …
ВІ Дериховська
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021
2021
Процеси трудової міграції в Україні: аналіз та моделювання тенденцій
І Аксьонова, В Дериховська
COLLECTIVE MONOGRAPHS, 62-79, 2020
2020
Статистичне моделювання та прогнозування. Модуль 1 та 2. Методичні рекомендації до лабораторних та самостійних робіт для студентів спеціальності 051" Економіка" першого …
ОВ Раєвнєва, ОІ Бровко, ВІ Дериховська
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20