Жуков Олександр Вікторович (Olexander Zhukov)
Жуков Олександр Вікторович (Olexander Zhukov)
ДНУ ім. О.Гончара, біолого-екологічний факультет, Oles Honchar Dnipro National University
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Бiологiчне рiзноманiття України. Днiпропетровська область. Дощовi черв’яки (Lumbricidae)
ОВ Жуков, ОЕ Пахомов, ОМ Кунах
Д.: Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту, 371, 2007
88*2007
Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин (Ecomorphic analysis of the soil animal consortia)
ОВ Жуков
Дніпропетровськ: Вид-во «Свідлер АЛ».–2009.–239 с, 239, 2009
63*2009
Пространственная агроэкология и рекультивация земель: монография
АА Демидов, АС Кобец, ЮИ Грицан, АВ Жуков
Демидов АА, Кобец АС, Грицан ЮИ, Жуков АВ–Днепропетровск: Изд-во «Свидлер АЛ, 2013
39*2013
Екоморфи Бельгарда–Акімова та екологічні матриці
АВ Жуков
Екологія та ноосферологія 21 (3-4), 109–111, 2010
33*2010
Contribution to the knowledge of terrestrial molluscs in southeastern Ukraine
IA Balashov, SS Kramarenko, AV Zhukov, AN Shklyaruk, ...
Malacologica Bohemoslovaca 12, 62-69, 2013
292013
Гіс-підхід до оцінки мінливості електропровідності ґрунту під впливом педотурбаційної активності сліпака (Spalax microphthalmus)
TМ Konovalova, OV Zhukov, OY Pakhomov
Biosystems Diversity 18 (1), 58-66, 2010
23*2010
Пространственное варьирование экоморфической структуры почвенной мезофауны урбазема
ОН Кунах, АВ Жуков, ЮА Балюк
Учѐн. зап. Таврического нац. ун-та им. ВИ Вернадского. Сер.«Биология, химия …, 2013
22*2013
SPATIAL HETEROGENEITY OF MECHANICAL IMPEDANCE OF A TYPICAL CHERNOZEM: THE ECOLOGICAL APPROACH
A ZHUKOV, G GADOROZHNAYA
212016
ЛАНДШАФТНАЯ ЭКОЛОГИЯ КАК ОСНОВА ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ АГРОЦЕНОЗОВ (Landscape ecology as a basis of the spatial analysis of the agrocoenosis productivity)
АЕВ Жуков А. В. , Кунах О. Н. , Задорожная Г. А.
Екологія та ноосферологія 24 (1-2), 68-80, 2013
21*2013
Пространственная изменчивость твердости педоземов
АВ Жуков, ГА Задорожная
Ukrainian Journal of Ecology, 2013
20*2013
Твердость дерново-литогенных почв на лессовидных суглинках
КОН Жуков А. В.
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету 1, 63-69, 2011
20*2011
Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Павуки (Aranei)
ОВ Прокопенко, ОМ Кунах, ОВ Жуков, ОЄ Пахомов
Д.: Вид–во Дніпропетр. нац. ун–ту, 2010
19*2010
Пространственная организация экологической ниши почвенной мезофауны урбозема
АЕ Пахомов, ОН Кунах, АВ Жуков, ЮА Балюк
Biosystems Diversity 21 (1), 2013
18*2013
Экологическая структура растительного покрова, сформированного в результате самозарастания на дерново-литогенных почвах на лёсовидных суглинках
ГА Бондарь, АВ Жуков
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 54-62, 2011
182011
Трофоценоморфи ґрунтових тварин та їх діагностичне значення для встановлення трофотопів
ОВ Жуков
Вісник Донецького університету.–Серія А. Природничі науки, 277-291, 2007
182007
Продукция и разнообразие комплексов почвенной мезофауны Присамарья
АВ Жуков
Вопр. степ. лесоведения и лесной рекультивации земель, 142-149, 1996
18*1996
Фитоиндикационное оценивание измерений, полученных при многомерном шкалировании структуры растительного сообщества
АВ Жуков
Ukrainian Journal of Ecology 5 (1), 2015
17*2015
Адаптивная стратегия отбора проб для оценки пространственной организации сообществ почвенных животных урбанизированных территорий на различных иерархических уровнях
ЮА Балюк, ОН Кунах, АВ Жуков, ДС Ганжа
Ukrainian Journal of Ecology 4 (3 (12)), 2014
17*2014
Ландшафтный аспект экологической ниши слепышей (Spalax microphthalmus Guldenstaedt 1770)
АВ Жуков, ОН Кунах, ТМ Коновалова
Ukrainian Journal of Ecology, 2011
17*2011
Фитоиндикационное оценивание катены сообществ почвенной мезофауны и их экоморфическая организация
АВ Жуков, ОН Кунах, ВА Новикова, ДС Ганжа
Ukrainian Journal of Ecology 6 (3), 2016
16*2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20