Мария Мирошник
Мария Мирошник
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", экономический факультет, кафедра экономики и маркетинга
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасні тенденції та проблеми розвитку програм лояльності на споживчому ринку
МІ Ларка, МВ Мірошник, ВА Анохін, ІС Олійник
НТУ" ХПІ", 2013
42013
Інтегральна оцінка конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств України
ІЮ Шевченко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 211-233, 2018
32018
Розробка моделі оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства
МВ Мірошник, ВМ Кобєлєв
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
32014
Фінансове планування як інструмент фінансового менеджменту промислового підприємства
МВ Мірошник, ІС Сєра
НТУ" ХПІ", 2012
32012
Маркетингові дослідження міжнародних стандартів якості та безпеки упаковки
МВ Мірошник
НТУ" ХПІ", 2012
32012
Інноваційний розвиток малих підприємств України
РГ Майстро, МВ Мірошник, ДС Майстро
Видавництво УжНУ" Говерла", 2017
22017
Маркетингові дослідження розвитку продуктових роздрібних мереж в Україні
МВ Мірошник, ОМ Кітченко, СО Васильцова
Технологический аудит и резервы производства, 94-98, 2015
22015
Конкурентоспроможність галузі як складова ефективності національної економіки
ОП Васюта, МВ Мірошник
Бізнес Інформ, 160-166, 2014
22014
Стратегічне планування: генезис, сучасність, перспективи
МВ Мірошник, ОМ Кітченко, ІС Олійник
НТУ" ХПІ", 2014
22014
Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку ринку туристичних послуг
МВ Мірошник, РГ Майстро, ЄО Лучна
Бизнес Информ, 2017
12017
СФЕРА ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
МВ Мірошник, ЄО Лучна
Відповідальний секретар: проф. Слободянюк ММ, 508, 2016
12016
Формування іміджу підпиємства як фактору його конкурентоспроможності
МВ Мірошник, СВ Чернобровкіна, МО Журавльова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2014
12014
Конкурентоспособность отрасли как составляющая эффективности национальной экономики
ОП Васюта, МВ Мірошник
Бизнес информ, 160-166, 2014
12014
ДОСЛІДЖЕННЯ МУЛЬТИКАНАЛЬНИХ ФОРМАТІВ ТОРГІВЛІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИТЕЙЛУ
М Мірошник, Є Лучна, Л Назаренко
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2019
2019
Маркетинг промислового підприємства
АІ Яковлєв, СП Сударкіна, МІ Ларка, ВМ Кобєлєв, ОП Косенко, ...
Кондор, 2019
2019
Міжнародні стандарти соціальної відповідальності бізнесу у практиці підприємств України
МВ Мірошник, АЄ Грицаненко, ОА Цвіркун
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2018
2018
Дослідження ринку послуг України
МВ Мірошник, СВ Чернобровкіна
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Маркетингова діяльність підприємств
ОП Косенко, АІ Яковлєв, ПГ Перерва, СП Сударкіна, СО Васильцова, ...
2018
Дослідження інноваційної діяльності в Україні
МВ Мірошник, СВ Чернобровкіна, НЄ Єременко
Херсонський державний університет, 2017
2017
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу" Міжнародний маркетинг"
МВ Мірошник
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20