Мария Мирошник
Мария Мирошник
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", экономический факультет, кафедра экономики и маркетинга
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтегральна оцінка конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств України
I Shevchenko
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 211-211, 2018
62018
Сучасні тенденції та проблеми розвитку програм лояльності на споживчому ринку
МІ Ларка, МВ Мірошник, ВА Анохін, ІС Олійник
НТУ" ХПІ", 2013
62013
Конкурентоспроможність галузі як складова ефективності національної економіки
ОП Васюта, МВ Мірошник
Бізнес Інформ, 160-166, 2014
52014
Інноваційний розвиток малих підприємств України
РГ Майстро, МВ Мірошник, ДС Майстро
Видавництво УжНУ" Говерла", 2017
42017
СФЕРА ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
МВ Мірошник, ЄО Лучна
Відповідальний секретар: проф. Слободянюк ММ, 508, 2016
42016
Розробка моделі оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства
МВ Мірошник, ВМ Кобєлєв
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
42014
Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку ринку туристичних послуг
МВ Мірошник, РГ Майстро, ЄО Лучна
Бизнес Информ, 2017
32017
Фінансове планування як інструмент фінансового менеджменту промислового підприємства
МВ Мірошник, ІС Сєра
НТУ" ХПІ", 2012
32012
Маркетинг промислового підприємства
АІ Яковлєв, СП Сударкіна, МІ Ларка, ВМ Кобєлєв, ОП Косенко, ...
Кондор, 2019
22019
Маркетингові дослідження розвитку продуктових роздрібних мереж в Україні
МВ Мірошник, ОМ Кітченко, СО Васильцова
Технологический аудит и резервы производства 1 (5 (21)), 2015
22015
Стратегічне планування: генезис, сучасність, перспективи
МВ Мірошник, ОМ Кітченко, ІС Олійник
НТУ" ХПІ", 2014
22014
Маркетингові дослідження міжнародних стандартів якості та безпеки упаковки
МВ Мірошник
НТУ" ХПІ", 2012
22012
Маркетингова діяльність підприємств
ОП Косенко, АІ Яковлєв, ПГ Перерва, СП Сударкіна, СО Васильцова, ...
12018
Формування іміджу підпиємства як фактору його конкурентоспроможності
МВ Мірошник, СВ Чернобровкіна, МО Журавльова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2014
12014
Конкурентоспособность отрасли как составляющая эффективности национальной экономики
ЕП Васюта, МВ Мирошник
Бизнес Информ, 2014
12014
Планування маркетингового аудиту
СЕ Кучіна, МВ Мірошник
2020
ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ іНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГіЙ DIGITAL РЕКЛАМИ
МВ Мірошник, ЛО Стрюк, ДО Копица
Бизнес Информ, 2020
2020
Стратегічні проблеми оновлення промислового виробництва України в сучасних умовах
СП Сударкіна, МІ Ларка, АІ Яковлев, ОП Косенко, ОМ Кітченко, ...
Друкарня" Мадрид", 2020
2020
МВ МІРОШНИК, МВ СЕРДЮК, ЕД БАЗАРОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ МАРКЕТИНГ-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ХАР-ЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
МВ МИРОШНИК
2020
Дослідження мультиканальних форматів торгівлі як перспективного розвитку сучасного ритейлу
МВ Мірошник, ЄО Лучна, ЛД Назаренко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20