Підписатись
Ivashchenko Victoria / Іващенко Вікторія Людвігівна
Ivashchenko Victoria / Іващенко Вікторія Людвігівна
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу: на матеріалі української мистецтвознавчої термінології: монографія
В Іващенко
Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2006
2222006
Типологічна диференціація концептуальних структур як одиниць ментального простору
ВЛ Іващенко
Мовознавство, 54-61, 2004
352004
Семантика ментальності концепту
ВЛ Іващенко
Мовознавство, 37-43, 2008
272008
Компоненти змістової структури концепту як одиниці етнокультури
ВЛ Іващенко
Українська мова, 18-28, 2004
232004
Лінгвоконцептуальна репрезентація фрагментів когніції в термінопросторі української мистецтвознавчої картини світу
ВЛ Іващенко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня докт. філол. наук, 2007
212007
Матеріали до словника-мінімуму основних термінопонять концептуальної семантики
В Іващенко
Лексикографічний бюлетень 14, 148-162, 2006
212006
Функціональна топологія концептів як одиниць культури
В Іващенко
Вісник Львівського на-ціонального універси-тету. Серія філологічна, 390–397, 2004
202004
Організація ментальності концепту
ВЛ Іващенко
Семантика мови і тексту, 202-208, 2003
182003
Psychosocial aspects of improving physical activity of children with chronic diseases
V Iedynak, G., Galamandjuk, L., Ivashchenko
Journal of Physical Education and Sport, 1186–1191, 2017
172017
Когнітивне термінознавство: перспективи розвитку
ВЛ Іващенко
Термінологічний вісник 1, 47-54, 2011
172011
Конотативно-оцінний аспект семантики назв осіб за родом діяльності, місцем проживання та національною належністю
ВЛ Іващенко
Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук, 1997
151997
Історіографія термінознавства: метамова і структурні підрозділи
ВЛ Іващенко
Термінологічний вісник 2 (1), 5-20, 2013
142013
Енантіосемія в парадигмі мовних та мовленнєвих явищ: основні напрями концептуалізації
ВЛ Іващенко, ТО Федоренко
Мовознавство.–2009.–Вип 2, 2009
142009
Лінгвоконцептологія і термінознавство (аналітичний огляд)
В Іващенко
Мовні і концептуальні картини світу 2, 382-388, 2009
132009
Фреймове і комунікативне термінознавство в зарубіжній лінгвістиці
ВЛ Іващенко
Мовознавство, 51-58, 2013
122013
Науковий концепт і наукове поняття: проблема диференціації
ВЛ Іващенко
Українська мова, 62-76, 2005
122005
Термін концепт у контексті лінгвістичних методів дослідження
ВЛ Іващенко
Мовні і концептуальні картини світу, 182-191, 2004
122004
Термінологічна репрезентація типологічних різновидів енантіосемії в когнітопросторі лінгвістики
В Іващенко
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми …, 2010
112010
Термін концепт у психолінгвістичному осмисленні
В Іващенко
Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць.–К.: КНЕУ, 211-217, 2003
112003
Концептуарія основних понять термінографії
ВЛ Іващенко
Слово и словарь: Vocabulum et Vocabularium, 141-147, 2002
112002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20