Вінник Юрій Олексійович
Вінник Юрій Олексійович
Харківська медична академія післядіпломної освіти
Підтверджена електронна адреса в med.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Безпосередні результати лікування хворих на рак прямої кишки з застосуванням неоад’ювантної хіміотерапії та променевої терапії
ЮО Вінник, ЛП Чибісов
Клiнічна хiрургiя, 31-33, 2001
62001
Мікросателітна нестабільність при спорадичному раку шлунка
ЮО Вінник, ТМ Поповська, ОВ Мовчан, ОЄ Котенко, ВЄ Кульшин
ТОВ" Спектраль", 2013
32013
мОлекулярнО-генетичні аспекти тиреОїднОгО канцерОгенеЗу
ОВ Мужичук, ЮО Вінник, АР Васько, ВМ Горбенко, ВВ Гаргін
Вісник проблем біології і медицини 2 (3), 2014
12014
Особливості диференційної діагностики пухлин кровоносних судин щелепно-лицевої локалізації
LI Voloshyna, OV Rybalov
Буковинський медичний вісник 16 (3 (63) p. 1), 187-189, 2012
12012
Безпосередні результати хірургічного лікування тричі негативного раку молочної залози
ЮО Вінник, ВГ Власенко, АВ Баранова
Міжнародний медичний журнал 25 (4), 59-62, 2019
2019
Профілактика ускладнень після радикальних операцій у хворих з раком молочної залози
ЮО Вінник, ВГ Власенко, АВ Баранова
Klinichna khirurhiia 86 (11-12), 11-12, 2019
2019
Оцінка обміну речовин та трофологічного статусу хворих на рак шлунка після гастректомії та субтотальної проксимальної резекціїї шлунка
ЮО Вінник, ГВ Трунов, МС Абухассан
2016
Рентгенологічна оцінка нового методу реконструкції травного тракту після гастректомії
ЮО Вінник, ГВ Трунов, СА Мохамед
Клінічна та експериментальна патологія, 32-37, 2016
2016
Последствия неоадъювантной химиолучевой терапии местно-распространенного рака шейки матки
ЮО Вінник, КО Ключко, ВВ Гаргін
Медицина сьогодні і завтра 68 (3), 105–108-105–108, 2015
2015
Стан метаболічних показників у хворих гастроканцерогенезом та їх діагностичне значення
ІМ Васильєва, МВ Красносельський, ВІ Жуков, ЮО Вінник
Мир медицины и биологии 11 (2-2 (50)), 2015
2015
Особливості комплексного лікування хворих на рак щитоподібної залози похилого і старечого віку
ОВ Бур’ян, ЮО Вінник
Проблеми безперервної медичної освіти та науки, . 45-48, 2015
2015
Ефективність застосування хіміопроменевої і променевої передопераційної терапії у хворих раком щитоподібної залози похилого віку
ОВ Бур'ян, ЮО Вінник, ВВ Гаргін
Вісник проблем біології і медицини, 102-106, 2015
2015
Етіопатогенез нирково-клітинного раку
ЮО Вінник, РО Зеленський
Медицина неотложных состояний, 14-20, 2014
2014
Сучасні методики лікування нирково-клітинного раку
ЮО Вінник, РО Зеленський
Медицина неотложных состояний, 21-26, 2014
2014
Этиопатогенез почечно-клеточного рака
ЮА Винник, РА Зеленский
Медицина неотложных состояний, 2014
2014
Ендогенна інтоксикація і стан про-і антибластомних медіаторів імунної системи у хворих на рак шлунка
ІМ Васильєва, ІА Вишницька, ЮО Вінник, ВІ Жуков, СА Денисенко
Український медичний альманах, 124-128, 2014
2014
Проведення тромбопрофілактики у пацієнтів з трансуретральною резекцією простати
ЮО Вінник, ОІ Щур, ОО Павлов
Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія, 49-58, 2014
2014
Спосіб визначення ступеня тяжкості хворих на колоректальній рак кишечнику (КРК)
ЮО Вінник, ВІ Жуков, ОВ Висоцька, АП Порван, ТХЧ Фам, ...
ХНУРЕ, 2014
2014
Особливості мо-синтазної окиснювальної системи та стану обміну амінокислоти Ьаргініну у хворих гастроканцерогенезом і їх прогностичне значення
ІМ Васильєва, ОО Шевченко, ЮО Вінник, ВІ Жуков, ТВ Поліщук
Вісник проблем біології і медицини 3 (3), 2014
2014
Особливості структурно-метаболічного стану сполучної тканини у хворих на рак шлунка
ІМ Васильєва, ОО Шевченко, ЮО Вінник, ВІ Жуков, ТВ Поліщук
Мир медицины и биологии 10 (3 (45)), 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20