Підписатись
Зіновій Онишків (Зиновий Онышкив, Zinovii Onyshkiv)
Зіновій Онишків (Зиновий Онышкив, Zinovii Onyshkiv)
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в elr.tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи школознавства: навчальний посібник для студентів педагогічних вузів
Онишків З.М.
Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2006
40*2006
Основи школознавства: навчальний посібник для студентів педагогічних вузів
Онишків З.М.
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003
40*2003
Основи школознавства: навчальний посібник для студентів педагогічних вузів
Онишків З.М.
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 1999
40*1999
Основи школознавства. Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів
Онишків З.М.
Тернопіль: ТДПІ, 1996
40*1996
Мультимедіа в початковій школі
Онишків З.
Початкова школа, 48-50, 2012
242012
Система підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості
ЗМ Онишків
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня д-ра пед. наук: спец …, 2016
122016
Підготовка студентів до роботи в початковій школі сільської місцевості
Онишків З.М.
Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015
122015
Індивідуалізація навчального процесу як науково-педагогічна проблема
Онишків З.М.
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені …, 2002
112002
Педагогические условия подготовки будущих учителей к работе в сельской начальной школе
Онышкив З.М.
Концепт, 2014
82014
Стандартизация профессионально-педагогической подготовки будущих учителей начальных классов в зарубежных странах
Онышкив З.М.
Ярославский педагогический вестник, С.95-101., 2014
62014
Організація навчально-виховного процесу в сільській початковій школі
Онишків З.М.
Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012
52012
Організація навчально-виховного процесу в сільській початковій школі. – Тернопіль
Онишків З.М.
Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011
52011
Наступність у навчально-виховній роботі з дошкільниками і молодшими школярами в умовах комплексу «дошкільний навчальний заклад–початкова школа»
ЗМ Онишків
Гірська школа, 25-27, 2009
52009
В. О. Сухомлинський про індивідуалізацію навчально-виховного процесу в початкових класах
Онишків З.М.
Початкова школа, С.30-32., 2002
52002
Основи школознавства: навчальний посібник
ЗМ Онишків
Тернопіль: ТОВ «Поліграфіст, 1996
51996
Основи управління закладом загальної середньої освіти
ЗМ Онишків
42018
Уроки рідної мови. 2 клас: Посібник для вчителя/Вид. 2-ге, переробл. і допов.
ЯМ Заяць
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2006
42006
Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів до роботи в початковій школі сільської місцевості
Онишків З.М.
Молодий вчений, С.122-127., 2015
32015
Літературне читання (авт. Науменко В.О.). Завдання для тематичного та підсумкового контролю знань : 2 клас : навчальний посібник
Будна Н.О., Онишків З.М.
Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014
3*2014
Навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – початкова школа»: шляхи забезпечення наступності
Онишків З.М.
Педагогічний дискурс: зб. наук. праць, С.372-376., 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20