Follow
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
ДВНЗ "Криворізький національний університет"
Verified email at ccjournals.eu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сутність та зміст поняття «дослідницька компетентність»
МС Головань, ВВ Яценко
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі 7, 55-62, 2012
1382012
Моделирование учебной предметной области, или предметная модель обучаемого
ГА Атанов
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі 1, 28-51, 2003
652003
Інтеграція фундаментальної та фахової підготовки майбутніх лікарів та фармацевтів при вивченні фізико-математичних дисциплін
НВ Стучинська
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі 5, 215-223, 2008
632008
Критерії оцінки якості підготовки сучасних фахівців
ОГ Єсіна
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі 7, 84-90, 2012
242012
Розвиток інформатичної компетентності студентів економічного профілю
МС Головань
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі 5, 182-185, 2008
232008
Фундаменталізація освіти у вищій школі
ОВ Сергєєв
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі 3, 4-7, 2005
192005
Фундаменталізація освіти у вищій школі
ОВ Сергєєв
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі 2, 178-181, 2004
192004
Кейс-метод і особливості його застосування при підготовці фахівців у ВНЗ
ОВ Орлик
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі 7, 128-135, 2012
172012
Формування методологічної компетентності студентів технічних університетів
ВІ Клочко, НО Клочко
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі 5, 151-158, 2008
152008
Професійна підготовка учителів природничо-математичних дисциплін засобами комп’ютерного моделювання: соціально-конструктивістський підхід
ОІ Теплицький, ІО Теплицький, СО Семеріков, ВМ Соловйов
142015
Інтеграція природничо-наукових дисциплін у світлі компетентнісної парадигми освіти
ЮМ Краснобокий, ІА Ткаченко
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі 8, 83-89, 2013
132013
Організаційні особливості створення регіонального освітнього порталу
ВМ Соловйов, ОА Сердюк, ЮВ Триус
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі 1, 225-234, 2003
112003
Язык представления математических текстов в Интернете
АИ Вовк, ВМ Вишняков, ВВ Демченко, НД Федоренко
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі 2, 268-273, 2004
102004
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ОЮ Руда
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі 6, 214-219, 2010
92010
Пріоритетні напрями вдосконалення магістерської підготовки в контексті Болонської угоди
НГ Батечко
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі 3, 31-36, 2005
92005
Дистанційне навчання математики абітурієнтів в системі довузівської підготовки
ОМ Хара
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі 2, 330-333, 2004
9*2004
Концепція компетентнісного підходу в системі доуніверситетської підготовки майбутніх студентів технічних спеціальностей
НП Муранова
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі 8, 112-122, 2013
82013
Використання інформаційних технологій при викладанні хімічних дисциплін у вищій школі
ТМ Деркач, АО Павлова
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі 4, 255-260, 2006
82006
Мировоззренческая и методологическая направленность преподавания математики
АЕ Амельченко, ГГ Швачич, ГГ Шестопалов
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі 2, 4-18, 2004
82004
Соціокультурний контекст проблем викладання фундаментальних дисциплін у вищій школі
ОІ Жорнова
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі 2, 88-94, 2004
72004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20