Follow
Марина Брюховецька
Марина Брюховецька
доцент кафедри
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Цивільно-правове регулювання посмертного донорства в Україні Civil Law Regulation of Posthumous Donation in Ukraine
МС Брюховецька
122017
Посмертне донорство органів: презумпція погодження або непогодження
МС Брюховецька
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 91-94, 2016
62016
Загальна характеристика договірного регулювання посмертного донорства
MS Briukhovetska
Law and Safety 66 (3), 117-120, 2017
52017
Морально-етичні та юридичні проблеми посмертного донорства в Україні
МС Брюховецька
Право і безпека, 47-50, 2016
42016
Управлінське рішення та фактори, що впливають на процес його прийняття й реалізацію
МС Брюховецька
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 3-6, 2019
32019
General Characteristics of Contractual Regulation of Legal Relations of Cadaveric Donation
MS Briukhovetska
Law & Safety, 117, 2017
12017
Посмертне донорство в законодавстві іноземних країн: позитивний досвід правозастосування
М Брюховецька
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 18 (2/2), 90-93, 2016
12016
Право на посмертне донорство як особисте немайнове право фізичної особи
МС Брюховецька
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2016
12016
Цивільно-правове регулювання посмертного донорства
МС Брюховецька
Київ, 2017, 0
1
Медичне право у системі приватного права
МС Брюховецька
2022
Види цивільно-правової відповідальності медичних працівників за шкоду, завдану під час трансплантації від донора трупа
МС Брюховецька
2022
Юридичне значення застосування етичних норм у медичному праві
МС Брюховецька
2022
Актуальні питання співвідношення методів запобігання та протидії корупції з правами людини
МС Брюховецька
2022
Цивільно-правова відповідальність медичних працівників за шкоду, заподіяну під час трансплантації від донора-трупа
МС Брюховецька
2022
Психологічні особливості діяльності представників органів державної влади під час здійснення представництва в суді
МС Брюховецька
2022
Проблеми визначення статусу ембріона людини у сучасній правовий доктрині
МС Брюховецька
2022
Особливості договірного регулювання виконання дистанційної та надомної роботи
МС Брюховецька
2022
Проблеми реалізації права на сурогатне материнство в умовах російсько-української війни
МС Брюховецька
Деокупація. Юридичний фронт [Електронне видання]: матеріали Міжнародного …, 2022
2022
ПРАВО ГРОМАДЯН НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ЯК ГОЛОВНИЙ АСПЕКТ РЕФОРМУВАННЯ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ
ОСД М. С. Брюховецька
"Право і суспільство" 2, 45-49, 2022
2022
ЗАХИСТ ПРАВ ОСІБ ВІД НЕЗАКОННОГО ВИСЕЛЕННЯ ІЗ СЛУЖБОВОГО ЖИТЛА
МС Крилевець
Нове українське право, 31-36, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20