Олена Володимирівна Волянська
Олена Володимирівна Волянська
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Социокультурная детерминация подростковой агрессии
ЕВ Волянская, ВЕ Пилипенко, ЕВ Сапелкина
Киев: ПЦ «Фолиант, 2004
152004
Подростковая агрессия в кoнтексте современной социокультурной ситуации
В Пилипенко, Е Волянская
Социология: теория, методы, маркетинг, 5-23, 2004
142004
Соціальна психологія: навч. посіб.
ОВ Волянська, А Ніколаєвська
К.: Знання 275, 2008
122008
Соціальні детермінанти підліткової агресії: соціологічний аналіз
ОВ Волянська
Харківський нац. ун т ім. ВН Каразіна/ОВ Во лянська, 2003
62003
Проблема агресивної поведінки підлітків: фактори та механізми соціалізації
ОВ Волянська
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
42016
Методы исследования свойств диссипативных структур, образующихся при импульсном вводе энергии в материал
Н Чаусов, Е Засимчук, ВБ Гуцайлюк, Е Волянская
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
42011
Антикорупційний потенціал громадянського суспільства в Україні та чинники, що його зумовлюють
ОВ Волянська
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства …, 2014
32014
Ораторське мистецтво: підручник/ред.: МП Требін, ГП Клімова
МП Требін
Х.: Право, 2013
32013
Компоненти національної ментальності в контексті базових соціально-політичних цінностей української політичної культури
О Волянська
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, 230-232, 2011
32011
Cоциализация агрессии в подростковом возрасте: социологичский анализ агентов и механизмов
ЕВ Волянская
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства …, 2002
32002
Вплив ЗМІ на підліткову агресію: теоретико-соціологічний аналіз
ОВ Волянська
Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матеріали IV Міжн. наук.-практ …, 2002
22002
Соціокультурний контекст розуміння та сприйняття корупції в Україні
ОВ Волянська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
12016
Індикатори антикорупційного потенціалу громадянського суспільства в Україні: соціологічний аналіз
ОВ Волянська
Вісник, 217, 2013
12013
Основні підходи до оцінювання впливу заробітної плати на ефективність поведінки державних службовців: соціологічний аналіз
ОВ Волянська
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
12013
Тенденції трансформації довіри до соціальних інститутів
ОВ Волянська, ЕВ Волянская
видавництво" Право", 2012
12012
Соціологія
МП Требін, МП Требін
Харків, 2010
12010
Права людини як предмет соціологічного дискурсу
ОВ Волянська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2009
12009
Підліток у великому місті: фактори та механізми соціалізації/ВЛ Арбеніна, ОВ Волянська, ОБ Зінчина, МА Куряча, АМ Ніколаєвська; Харківський національний ун-т ім
ОВ Арбеніна
ВН Каразіна/за ред. ЛГ Сокурянська, 2000
12000
АНТИКОРУПЦІЙНІ МАРКЕРИ В ПОЛІТИЧНІЙ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
OV Volianska
ВІСНИК НУ" ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО". СЕРІЯ …, 2019
2019
Волянська Олена Володимирівна, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м …
ІВ Підкуркова
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20