Олена Володимирівна Волянська
Олена Володимирівна Волянська
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціальна психологія: навч. посіб.
ОВ Волянська, А Ніколаєвська
К.: Знання 275, 2008
212008
Социокультурная детерминация подростковой агрессии
ЕВ Волянская, ВЕ Пилипенко, ЕВ Сапелкина
Киев: ПЦ «Фолиант, 2004
172004
Подростковая агрессия в кoнтексте современной социокультурной ситуации
В Пилипенко, Е Волянская
Социология: теория, методы, маркетинг, 5-23, 2004
152004
Проблема агресивної поведінки підлітків: фактори та механізми соціалізації
ОВ Волянська
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
62016
Підліткова агресія у контексті сучасної соціокультурної ситуації
В Пилипенко, О Волянська
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 5-23, 2004
62004
Соціальні детермінанти підліткової агресії: соціологічний аналіз
ОВ Волянська
Харківський нац. ун т ім. ВН Каразіна/ОВ Во лянська, 2003
62003
Методы исследования свойств диссипативных структур, образующихся при импульсном вводе энергии в материал
Н Чаусов, Е Засимчук, ВБ Гуцайлюк, Е Волянская
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
42011
Антикорупційний потенціал громадянського суспільства в Україні та чинники, що його зумовлюють
ОВ Волянська
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства …, 2014
32014
Ораторське мистецтво: підручник/ред.: МП Требін, ГП Клімова
МП Требін
Х.: Право, 2013
32013
Компоненти національної ментальності в контексті базових соціально-політичних цінностей української політичної культури
О Волянська
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, 230-232, 2011
32011
Cоциализация агрессии в подростковом возрасте: социологичский анализ агентов и механизмов
ЕВ Волянская
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства …, 2002
32002
Індикатори антикорупційного потенціалу громадянського суспільства в Україні: соціологічний аналіз
ОВ Волянська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
22013
Соціологія
МП Требін, МП Требін
Харків, 2010
22010
Вплив ЗМІ на підліткову агресію: теоретико-соціологічний аналіз
ОВ Волянська
Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матеріали IV Міжн. наук.-практ …, 2002
22002
Довіра до суду як чинник довіри до публічної влади: міжнародний та національний виміри
ОВ Волянська, ІВ Підкуркова
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2018
12018
Соціокультурний контекст розуміння та сприйняття корупції в Україні
ОВ Волянська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
12016
Загальні характеристики сприйняття та поширеності корупції в Україні: соціологічний аналіз
ОВ Волянська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
12015
Основні підходи до оцінювання впливу заробітної плати на ефективність поведінки державних службовців: соціологічний аналіз
ОВ Волянська
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
12013
Тенденції трансформації довіри до соціальних інститутів
ОВ Волянська, ЕВ Волянская
видавництво" Право", 2012
12012
Феномен корупції у фокусі соціологічного дискурсу
ОВ Волянська
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20