Александр Каслин
Александр Каслин
НТУ "ХПИ", факультет Транспортного машиностроения, кафедра Двигателей внутреннего сгорания
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Повышение эффективности систем экологического диагностирования дизельных силовых установок–туннелей {Підвищення ефективності систем екологічного діагностування дизельних …
АП Поливянчук, ЕА Скуридина, АИ Каслин
Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 132-140, 2016
52016
Створення на базі мікротунелю універсальної системи динамічного контролю викидів дизельних твердих частинок
АП Полив’янчук, ОІ Каслін, МФ Смирний, ОП Строков, ОО Скурідіна
Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 139-151, 2017
42017
Впровадження компенсаційного методу контролю проби в універсальних системах екологічного діагностування дизелів-мікротунелях
АП Полив’янчук, ОІ Каслін, МФ Смирний, ОП Строков, ОО Скурідіна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна Серія …, 2017
32017
Підвищення швидкодії та економічної ефективності використання систем екологічного діагностування дизелів-мікротунелів (англ.)
АП Полив'янчук, ОІ Каслін, ОО Скурідіна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна Серія …, 2018
12018
Створення на базі мікротунеля універсальної системи екологічного діагностування транспортних двигунів і котелень
АП Полив’янчук, ІВ Парсаданов, ОП Строков, ОІ Каслін, ОО Скурідіна
Двигатели внутреннего сгорания, 44-50, 2019
2019
Increase of High-Speed Qualities And Economic Efficiency of Use Systems of Ecological Diagnostics Diesel Engines-Microtunnels
AP Polivyanchuk, OI Kaslin, OO Skuridina
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна серія …, 2018
2018
Розробка методології досліджень теплових процесів в системах екологічного контролю емісії твердих частинок з відпрацьованими газами дизелів
АП Полив'янчук, МФ Смирний, ОІ Каслін, ОО Скурідіна, ВЄ Плюгін
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 62-70, 2018
2018
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ С ОТРАБОТАВШИМИ ГАЗАМИ ДИЗЕЛЕЙ
AP Polivyanchuk, OI Kaslin, OO Skuridina
Двигатели внутреннего сгорания, 72-76, 2018
2018
Обгрунтування доцільності використання способу прискореного виміру твердих частинок з відпрацьованими газами тепловозів
ОІ Каслін
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Effectiveness evaluation of the measuring system with a microtunnel MUKT-2 for ecological diagnosis of diesel locomotives
AP Polivyanchuk, OI Kaslin, OO Skuridina
Двигатели внутреннего сгорания, 72-76, 2018
2018
Концептуальні основи створення універсальних систем контролю викидів твердих частинок з відпрацьованими газами дизелів
АП Полив’янчук, ІВ Парсаданов, ОІ Каслін, ОО Скурідіна
Двигатели внутреннего сгорания, 56-62, 2018
2018
Обґрунтування доцільності підвищення швидкодії систем екологічного діагностування дизельних енергетичних установок
АП Полив'янчук, ОІ Каслін, ОО Скурідіна
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 2-7, 2018
2018
Improvement of standardized method of particulate matter emission control from the exhaust gases of vehicle diesel engines
ES A. Polivyanchuk, O. Kaslin
TEKA 17 (1), 2017
2017
ОО СКУРІДІНА 4
АП ПОЛИВ’ЯНЧУК, ОІ КАСЛІН, МФ СМИРНИЙ, ОП СТРОКОВ
Ольхова МВ, Рославцев ДМ Вибір оптимальної технології доставки кондитерських виробів у ланцюга постачання…………………………………………………………………… 2 Давідіч ЮО …
ПФ Горбачов, ОВ Макарічев, ТВ Немна, СВ Свічинський, ...
Діденко ОМ, Суворова КІ, Ляшенко ОМ, Сухонос МК, Любченко МА Поточний стан і потенціал підвищення енергоефективності систем освітлення міста Харкова …
ДЮ Зубенко, ОМ Петренко, СМ Єсаулов, ОФ Бабічева, ММ Ковалик, ...
СТВОРЕННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВІДПРАЦЮВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕПЛОВИХ ДВИГУНІВ І КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК
АП Полив'янчук, МФ Смирний, ОІ Каслін, ОО Скурідіна, ЮЛ Коваленко, ...
Комунальне господарство міст, 77-82, 0
Токсикологічна характеристика дисперсних частинок, що містяться у відпрацьованих газах дизелів
ОІ КАСЛІН, АП ПОЛИВ'ЯНЧУК
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18