Anna O. Goloskokova, Анна О. Голоскокова (ORCID:0000-0001-9012-7889)
Anna O. Goloskokova, Анна О. Голоскокова (ORCID:0000-0001-9012-7889)
НТУ "ХПИ", факультет Информатики и управления, кафедра Программной инженерии и информационных
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Синтез статических моделей планирования улучшения качества процесса разработки программного обеспечения
МД Годлевский, АА Голоскокова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (2 (75)), 2015
92015
Динамическая модель планирования улучшения качества процесса разработки программного обеспечения
МД Годлевский, ЭЕ Рубин, АА Голоскокова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Системний аналіз …, 2015
72015
Quality improvement of the software development process based on the sequential analysis of variants method and the method of local optimization
AO Goloskokova, MD Godlevskij, EU Rubin
Bulletin of NTU “KhPI”. Series: System analysis, control and information …, 2015
22015
Static planning models synthesis of quality improvement of software development process
MD Godlevskij, AA Goloskokova
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (2), 75, 2015
22015
Моделі та інформаційна технологія планування покращення якості процесу розробки програмного забезпечення
АО Голоскокова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
12018
Информационная технология скользящего планирования улучшения качества процесса разработки программного обеспечения
АА Голоскокова, АС Белоус, АА Чипиженко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
12018
Information technology of a static model solving for quality improvement of the software development process based on the CMMI model
M Godlevskyi, A Goloskokova, O Bielous
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз …, 2017
12017
Medium-term planning information technology for quality improvement of the software development process based on the CMMI model
M Godlevskyi, A Goloskokova, A Chipizhenko
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз …, 2017
12017
Пути повышения скорости работы алгоритма последовательного анализа вариантов применительно к математической модели зрелости CMMI
АА Голоскокова, МД Годлевский
ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні тех-нології …, 2014
12014
Улучшение качества процесса разработки программного обеспечения на основе методов последовательного анализа вариантов и локальной оптимизации
МД Годлевский, ЭЕ Рубин, АА Голоскокова
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз …, 2014
12014
Динамічна модель планування розвитку підмножини процесів еталонної моделі зрілості SPICE
МД Годлевський, АО Голоскокова, ГО Бурлаков
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДМНОЖИНИ ПРОЦЕСІВ ЕТАЛОННОЇ МОДЕЛІ ЗРІЛОСТІ SPICE
MD Godlevskyi, AO Goloskokova, HO Burlakov
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз …, 2020
2020
Основи теорії експоненціальних систем масового обслуговування
ОЄ Голоскоков, АО Голоскокова, ЄО Мошко
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Модели скользящего планирования улучшения качества процесса разработки программного обеспечения
ЭЕ Рубин, МД Годлевский, АА Голоскокова
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, 2016
2016
Технология планирования улучшения качества процесса разработки программного обеспечения
ЭЕ Рубин, МД Годлевский, АА Голоскокова
Institute for Applied System Analysis, 2016
2016
Модели скользящего планирования улучшения качества процесса разработки программного обеспечения
АА Голоскокова, ЭЕ Рубин, МД Годлевский
VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи …, 2016
2016
Технология планирования улучшения качества процесса разработки программного обеспечения
АА Голоскокова, ЭЕ Рубин, МД Годлевский
Міжнародної науково-технічної конференції «Системний аналіз та інформаційні …, 2016
2016
Подходы к усовершенствованию математической модели планирования улучшения качества процесса разработки программного обеспечения
МД Годлевский, АА Голоскокова
16-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Системний аналіз та …, 2014
2014
Планирование улучшения качества процесса разработки программного обеспечения на основе модели зрелости CMMI
МД Годлевский, АА Голоскокова
Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні науки: освіта, наука …, 2014
2014
Розробка структури системи управління в нечітких умовах
ІП Гамаюн, АО Голоскокова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20