Кафедра академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв
Кафедра академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів
ЮВ Мережко
Автореф.… канд. пед. наук). Київ, 2012
72012
Народна пісня як інтенціальна складова у творчості МВ Лисенка
ТБ Каблова, ВМ Тетеря
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 149-154, 2016
32016
Стимулювання творчої самореалізації майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі вокально-виконавської діяльності
ЮВ Мережко
Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття …, 2016
22016
Формування навичок самостійної роботи майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях з постановки голосу
Ю Мережко, Т Киченко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія№ 14. Теорія і методика …, 2019
2019
Художній смак як наукова дефініція: філософсько-історичний аспект
J Merezhko, S Rumyantseva
Освітологічний дискурс, 255-266, 2018
2018
Вокальний розвиток співаків-початківців дозвіллєвій діяльності
ЮВ Мережко, ОП Петрикова
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 178-187, 2018
2018
Навчальний вокальний репертуар як засіб формування фахової компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва
ОП Петрикова
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
Каблова Тетяна Борисівна
ВМ Тетеря
2016
Інноваційна діяльність як складова професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва
ЮВ Мережко
Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, 76-79, 2016
2016
Педагогічна діяльність українських композиторів кінця ХІХ–початку ХХ століття в контексті розвитку теорії та методики музичної освіти школярів
ЮВ Мережко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2015
2015
Формування вокально-виконавської компетентності у майбутніх вчителів музичного мистецтва на заняттях з постановки голосу
ОП Петрикова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
2015
Розвиток музично-інтелектуальної сфери студентів у процесі роботи над вокальним репертуаром
ОП Петрикова
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2014
2014
Художньо-виховний потенціал вокальної спадщини західноукраїнських композиторів кінця XIX–початку XX століття
ЮВ Мережко, ВЛ Джурко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2014
2014
Інтерактивні методи та прийоми роботи зі старшокласниками на основі вивчення української вокальної музики
ЮВ Мережко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2013
2013
Педагогические условия формирования художественных вкусов старшеклассников в процессе изучения вокального наследия украинских композиторов
ЮВ Мережко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2013
2013
Педагогічні умови формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів
ЮВ Мережко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2013
2013
Забезпечення культурологічної основи осягнення старшокласниками української вокальної творчості (ІІ половина ХІХ–початок ХХ століття)
ЮВ Мережко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2011
2011
Інтонаційно-слуховий аналіз творів вокального мистецтва як засіб формування художніх смаків старшокласників
ЮВ Мережко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
2010
Вокально-виконавська підготовка майбутніх артистів-вокалістів у вищій школі на основі міждисциплінарної інтеграції
ЮВ Мережко, ОП Петрикова, СЛ Леонтієва
Національна самосвідомість майбутнього викладача вокалу в контексті формування освітньо-культурної парадигми
ОП Петрикова
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20