Подписаться
Ірина Іванівна Мацейко/ Мацейко І. І./  Iryna Matceyko / Maciejko I.I / I. Matseiko
Ірина Іванівна Мацейко/ Мацейко І. І./ Iryna Matceyko / Maciejko I.I / I. Matseiko
Доцент, Віннницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / VSPU
Подтвержден адрес электронной почты в домене vspu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сенсомоторные функции в онтогенезе человека и их связь со свойствами нервной системы
НВ Макаренко, ВС Лизогуб, ТИ Борейко, ЕМ Давыдова, ДН Харченко, ...
Физиология человека 27 (6), 52-57, 2001
852001
Стан психофізіологічних функцій та успішність навчання учнів середнього шкільного віку і їх зв’язок з властивостями основних нервових процесів
ІІ Мацейко
Київський Національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка, 2003
112003
Вікові зміни вищої нервової діяльності у людини
МВ Макаренко, ТІ Борейко, ВС Лизогуб, ІІ Мацейко, ОП Никоненко, ...
Вісник ЧДУ: Актуальні проблеми фізіології 1, 49-54, 1996
61996
Про вивчення теорії міофасціальних ланцюгів при підготовці фізичних терапевтів
ІІ Мацейко, ДВ Тиднюк, ВА Бекас
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 397-403, 2018
52018
Корекція функціонального стану опорно-рухового апарату та кардіореспіраторної системи засобами фізичної терапії у школярів зі сколіозами І-ІІ ступеня і плоскостопістю.
О Бекас, І Мацейко, Я Ліфман, В Бекас
Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування …, 2018
3*2018
Оцінка стану здоров’я студенток Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за рівнем аеробної продуктивності
С Нестерова, І Мацейко
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наук. праць. Вип.1 …, 2017
32017
Соматичне здоров’я та фізична підготовленість дівчат 7-17 років
ІІ Мацейко, СМ Галандзовський
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць – Вінниця …, 2015
3*2015
Вплив занять із фізичного виховання на функціональні можливості системи зовнішнього дихання дівчат 17–19 років із різними соматотипами
С Нестерова, В Мірошніченко, І Мацейко
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві …, 2015
32015
Фізична підготовленість та її зв’язок з руховою активністю школярів 7–17 років
ІІ Мацейко, СМ Галандзовський
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 75-83, 2014
32014
Физическая реабилитация спортсменов после травм коленных суставов
КП Порчинская, ИИ Мацейко, ЮВ Шереметьева
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2009
32009
Ontogenetic features of sonographic indicators of the uterus in acrobats of the ukrainian ethnic group
LA Sarafinjuk, OP Khapitska, NM Smolko, DG Smolko, LY Fedoniuk, ...
Wiadomości Lekarskie 73 (6), 1194-1198, 2020
22020
Вплив занять рекреаційною руховою активністю на фізичну працездатність студентів
А Корольчук, С Нестерова, І Мацейко
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура – Івано-Франківськ …, 2017
22017
Динаміка соматичного здоров’я та фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку
І Мацейко, А Корольчук, С Нестерова
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 525-529, 2016
22016
Профілактика та лікування плоскостопості у дітей середнього шкільного віку
ОЮ Дорошенко, ІІ Мацейко
Педагогика, психология и медико‐биологические проблемы физического воспита …, 2009
22009
Вікова динаміка латентних періодів сенсомоторних реакцій у дітей середнього шкільного віку
ІІ Мацейко
Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і …, 2006
22006
Розвиток уваги та її зв’язок з функціональною рухливістю нервових процесів у дітей середнього шкільного віку
МВ Макаренко, ІІ Мацейко
Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в …, 1999
21999
PECULIARITIES OF HEART RATE VARIABILITY INDICATORS IN TRACK-AND-FIELD ATHLETICS WITH MESOMORPHIC SOMATOTYPE
ЛА Сарафинюк, АВ Сивак, РВ Радега, ПВ Сарафинюк, ИИ Мацейко
Свiт медицини та бiологii 16 (3), 101-106, 2020
1*2020
Фізична реабілітація спортсменів після травм колінних суглобів
КП Порчинська, ІІ Мацейко, ЮВ Шерємєтьєва
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2009
12009
Мотивація студентів нефізкультурного профілю до занять фізичною культурою
І Мацейко, Л Сергій, О Самойлюк
Головний редактор: Мірошніченко ВМ, к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент, 37, 2022
2022
The characteristics of metabolic processes of energy supply of muscular work of athletes 17-21 years old depending on sports specialization
MO Boiko, YM Furman, II Matseyko
Cherkasy University Bulletin: Biological Sciences Series, 23-32, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20