Подписаться
Панченко Ольга, Panchenko Olga
Панченко Ольга, Panchenko Olga
доц. каф. облік і оподаткування, National University "Zaporizhzhia Polytechnic"
Подтвержден адрес электронной почты в домене zntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фактори конкурентоспроможності металургійної галузі України
ОМ Панченко, ЕГ Лищенко
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки: зб. наук …, 2010
202010
Формування облікової політики підприємства щодо кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги
ОМ Панченко, КР Савченко
Сталий розвиток економіки, 163-169, 2015
172015
Інформаційне забезпечення в системі управління промисловим підприємством: монографія
АВ Череп, ОМ Панченко, ЛА Птіцина
Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014
92014
Проблеми організації внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці
АЮ Делібороніді, ОМ Панченко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 222-228, 2010
92010
Удосконалення обліку забезпечень та резервів підприємства в умовах реформування національного господарства України
ОМ Панченко, ОМ Панченко, АБ Черевко, АБ Черевко
ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва», 2016
82016
Гармонізація обліку та фінансової звітності промислового підприємства щодо міжнародних стандартів
ГА Семенов, ОМ Панченко, ЛА Птицина
Доступний з http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/dtr/ep/2009_1/files …, 2009
82009
Оцінка кредитоспроможності в системі внутрішнього контролю підприємства
ОМ Панченко, ОМ Панченко, АВ Пересипкіна, АВ Пересыпкина
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2018
72018
Організація системи внутрішнього контролю витрат на підприємствах
ВЮ Ковалевська, ОМ Панченко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 229-233, 2010
62010
Формування програм аудиту заробітної плати на промисловому підприємстві
МВ Негреєва, ОМ Панченко
Економіка і управління, 71-76, 2011
42011
Облік відтворення основних засобів в реалізації інноваційної моделі розвитку: зарубіжний досвід і вітчизняна практика
ОМ Панченко, ОМ Панченко, ВГ Лищенко, ВГ Лищенко
ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва», 2016
32016
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ СКЛАДОВОЮ ПІДПРИЄМСТВА
ОМ Панченко, ЛА Птиціна, ВМ Нижник, НІ Чухрай, АМ Ткаченко, ...
3
Обліково-аналітичне забезпечення як об'єкт моделювання в системі управління грошовими потоками
ОМ Панченко, АА Жолоб
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 77-82, 2018
22018
Обліково-аналітичні аспекти управління економічним потенціалом підприємства
ОМ Панченко, АО Смотрицька
Сталий розвиток економіки, 239-245, 2015
22015
Сучасні інноваційні процеси: чинники та особливості організації в умовах глобалізації
ОМ Панченко, ОМ Панченко
Запорізький національний університет, 2011
22011
Інноваційні процеси: зміни технологічної парадигми
ОМ Панченко, ОМ Панченко
Класичний приватний університет, 2011
22011
Проблеми організації системи обліку та звітності суб'єкта малого підприємництва
М Пивоваров, О Панченко, О Лищенко
Схід, 90-94, 2014
12014
Оптимізація облікової інформації в системі управління витратами для інноваційного розвитку підприємств металургійної галузі
ОМ Панченко, ОГ Лищенко
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2009
12009
Монографія «Розбудова обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах євроінтеграції»
НМ Левченко, НМ Левченко, СВ Візіренко, СВ Визиренко, МІ Жадан, ...
Запорізький національний технічний університет, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ОВ Гамова, ГМ Бескоста, НС Чакалова, ОМ Панченко, ЛВ Таратута, ...
INNOVATIVE POTENTIAL OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS: THE CHALLENGES OF THE GLOBAL …, 2017
2017
АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
О Панченко, О Кушніренко
Редакц. колегія, 172, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20