Follow
Анастасія Чорній / Anastasiia Chornii
Анастасія Чорній / Anastasiia Chornii
Ternopil V.Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at elr.tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Комунікативна складова медіабельності конфліктів
А Чорній
Наукові записки Національного університет "Острозька академія". Серія …, 2018
42018
МОВНІ ДЕВІАЦІЇ ЯК КРИТЕРІЙ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПОСЕРЕДНИКА
А Чорній
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 132, 2017
32017
Лінгвістичне маніпулювання у процесі примирення сторін
А Чорній
Актуальні проблеми іноземної філології: наук. журнал - Луцьк, с. 185-189, 2017
12017
Медіативні стратегії посередника у конфліктному дискурсі (на матеріалі англомовних художніх творів XX–XXI століть) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 …
АЛ Чорній
https://drive.google.com/file/d/1AXGmvsGDPppyLey_JlwpYkbFYF8dpprd/view, 2019
2019
Медіативні стратегії посередника у конфліктному дискурсі (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ-ХХІ століть)
АЛ Чорній
https://drive.google.com/file/d/1L_hMoR6pAvRhvZXZ8-IyHPMYxy8WItio/view, 2019
2019
КОМУНІКАТИВНА СКЛАДОВА МЕДІАБЕЛЬНОСТІ КОНФЛІКТІВ
A Chornii
Scientific Notes of Ostroh Academy National University: Philology Series 2 …, 2018
2018
Типологія комунікативних стратегій посередника у художньому конфліктному дискурсі
АЛ Чорній
Сучасний вимір філологічних наук : матеріали міжнар. наук.-практ. конф …, 2018
2018
Особливості комунікативного кодексу посередника
АЛ Чорній
Таврійські філологічні наукові читання : матеріали міжнар. наук.- практ …, 2018
2018
Комунікативний аспект критерію «нейтральність» під час переговорів (на матеріалі сучасного англомовного конфліктного дискурсу)
А Чорній
Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2018
2018
Narration as a constituent part of the Mediation in English Fiction Conflict Discourse
A Chornii
Одеський лінгвістичний вісник: Наук.-практ. журнал, 86-92, 2018
2018
Комунікативні стратегії та тактики посередника на етапі побудови діалогу
АЛ Чорній
Закарпатські філологічні студії 2 (3), с. 63-67, 2018
2018
Комунікативні особливості мовлення "конфіденційного слухача"
А Чорній
Південний архів.Серія: Філологічні науки, С.127-129, 2018
2018
Irritators as a conflict element
AL Chornii
International Scientific and Practical Conference World science 5 (2), 16-18, 2018
2018
Поліваріантність мовознавчих підходів у розкритті особливостей медіації
АЛ Чорній
Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес …, 2017
2017
Комунікація як дипломатія у міжкультурних конфліктах
АЛ Чорній
Сучасні лінгвістичні парадигми : матеріали міжнар. наук. конф. (Бахмут, 18 …, 2017
2017
Комічний елемент у подоланні протиріч
АЛ Чорній
http://bdpu.org/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD_%D0%B9 …, 2017
2017
Просодичний компонент у діяльності медіатора
ЧА Л.
http://bdpu.org/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD_%D0%B9 …, 2017
2017
Тактика зміни теми як інструмент для нівелювання емоційної складової конфлікту
А Чорній
Наукові записки. Серія: Філологічні науки - Кропивницький, 390-395, 2017
2017
Компонентний аналіз лексеми «MEDIATE»
А Чорній
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
Conflict resolution: interrelation between mediation and negotiation strategies
С A. L.
Sharing the Results of Research towards Closer Global Cooperation among …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20