Ганна Юріївна Кравченко
Ганна Юріївна Кравченко
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Освоєння вчителями початкової школи педагогічних інновацій в умовах внутрішньошкільної науково-методичної роботи
ГЮ Кравченко
К, 2003
232003
Інклюзивна освіта в ДНЗ
ГЮ Кравченко
Х.: Вид-во «Ранок, 18-34, 2014
222014
Адаптивне управління розвитком інститутів післядипломної педагогічної освіти в Україні
ГЮ Кравченко
Педагогічна думка, 2015
62015
Якість освіти в навчальному закладі
ГЮ Кравченко, ЗВ Рябова
Х.: Ранок, 2013
62013
Періодизація історії розвитку післядипломної педагогічної освіти в КНР
Н Котельнікова
Історико-педагогічний альманах, 66-71, 2010
52010
Теоретико-методологічні основи особистісно орієнтова-ної освіти
ГЮ Кравченко
Поч. навч. та вихов, 2-3, 2005
52005
Технологія організації проектної діяльності студентів вищих навчальних закладів
ГЮ Кравченко
НТУ" ХПІ", 2015
42015
Розвиток професійної компетентності педагогів у системі після дипломної педагогічної освіти
Г Кравченко
Теорія та методика управління освітою, 1-12, 2010
42010
Інноваційне навчання (формування професійної компетентності вчителя шляхом створення інноваційного середовища ЗНЗ)
Г Кравченко
Завуч, 3-5, 2007
42007
Управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників в умовах кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти
Г Кравченко
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 139-144, 2015
32015
Адаптивне управління розвитком кафедральної системи інституту післядипломної педагогічної освіти на основі факторно-критеріального моделювання
Г Кравченко
Нова педагогічна думка, 30-36, 2014
32014
Принципи державного контролю за діяльністю освітніх закладів в Україні
СМ Кушнір
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2013
32013
Інноваційні підходи в організації навчання дорослих в системі післядипломної педагогічної освіти
ЛД Покроєва, ГЮ Кравченко
Вісник післядипломної освіти, 174-181, 2012
32012
Аналіз становлення системи післядипломної педагогічної освіти України та розвитку її управлінської структури
ГЮ Кравченко
Педагогічний дискурс, 128-132, 2009
32009
Застосування таксономічного аналізу для визначення показника оптимальності структури банківського капіталу
ГГ Кравченко
Управління розвитком, 40-43, 2014
22014
Особливості впровадження системи оцінювання рівня професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної педагогічної освіти
ГЮ Кравченко
НТУ" ХПІ", 2012
22012
Забезпечення якості навчання на курсах підвищення кваліфікації шляхом проведення діагностування слухачів [Електронний ресурс]
ГЮ Кравченко
Народна освіта.–2008.− Режим доступу до журн.: http://www. narodnaosvita …, 0
2
Моделювання в теорії управління освітніми процесами
ГЮ Кравченко, ОО Почуєва
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
12017
Адаптивне управління: можливості та специфіка адаптивного управління розвитком
ГЮ Кравченко
Актуальні питання освіти і науки: зб. наук. ст., матеріали V міжнар. наук …, 2017
12017
Сучасні методи та форми адаптивного управління розвитком кафедри інституту післядипломної педагогічної освіти
ГЮ Кравченко
Проблемы современного педагогического образования, 167-175, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20