Подписаться
Владимир Касьяненко
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємств
ІО Мельник, ИО Мельник
Миколаївський національний аграрний університет, 2014
1642014
Экономика информации и информационные системы предприятия
ЛГ Мельник, СН Ильяшенко, ВА Касьяненко
Университетская книга, 2004
1562004
Сучасні тренди економічного розвитку: Досвід ЄС та практика України
ЛГ Мельник, ЮМ Завдовєва, ЄО Балацький, АО Бойко, ...
ПФ «Видавництво “Університетська книга”», 2021
1162021
Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій: Навч. посібник
ВО Касьяненко, ЛВ Старченко
Суми: ВТД «університетська книга, 2006
1122006
Формування інноваційної та інвестиційної політики промислового підприємства на засадах збалансованої системи показників
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, НП Ткачова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2015
101*2015
Зарубіжний досвід управління інноваційним потенціалом економіки та можливості його використання в Україні
ВО Касьяненко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 200-204, 2011
832011
Социально-экономические проблемы информационного общества
ЛГ Мельник, МВ Брюханов, Ф Мировски, АА Чухно, А Фриман, ...
Университетская книга, 2010
492010
Розвиток науково-методичних підходів до розуміння потенціалу як економічної категорії
ВО Касьяненко, ВА Касьяненко
Видавництво ХНЕУ, 2012
152012
Теорія мотивації
ОВ Прокопенко
СумДУ, 2006
14*2006
Дослідження сутності інноваційного потенціалу економіки
ВО Касьяненко
Демократичне врядування, 2011
112011
Моделювання та прогнозування економiчних процесiв: навч. посiб
ВО Касьяненко, ЛВ Старченко
102006
Інноваційний потенціал економіки України: теорія та практика формування, оцінювання і використання
ВО Касьяненко
Вид-во СумДУ, 2013
82013
Інноваційний потенціал: взаємозв’язок з науковим та науковотехнічним потенціалом [Електронний ресурс]
ВО Косьяненко
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка».–2012 р.–№, 2012
82012
Розвиток мобільного маркетингу в Україні
ВП Мазуренко, НО Матвієнко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 24-29, 2011
82011
Індикатори фінансової безпеки держави в умовах світової глобалізації
ВО Касьяненко, НА Антонюк, АМ Миронова, ОВ Люльов
Сумський державний університет, 2019
62019
Інтегральне оцінювання інноваційного потенціалу національної економіки України: науково-методичний підхід і практичні розрахунки
ТА Васильева, ВО Касьяненко
Актуальні проблеми економіки, 50-59, 2013
62013
Державна підтримка інноваційного розвитку у стратегічних секторах національної економіки
ТА Васильєва, ВО Касьяненко, ЛС Захаркіна
Причорноморські економічні студії, 23-29, 2019
32019
Розвиток інформаційних систем управління екологічними процесами
ВО Касьяненко, ВО Руденко
Видавництво СумДУ, 2009
32009
Економічні основи інформатизації інноваційно-цільової стратегії України
ВО Касьяненко, АВ Євдокимов, МІ Супруненко
Видавництво СумДУ, 2006
32006
Социально-экономические проблемы информационного общества
ВМ Геец, ВГ Кремень, ВП Семиножко, ЛГ Мельник, АА Чухно, ...
Общество с ограниченной ответственностью Издательско-торговый дом …, 2005
32005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20