Владимир Касьяненко
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Экономика информации и информационные системы предприятия
ЛГ Мельник, СН Ильяшенко, ВА Касьяненко
Университетская книга, 2004
1332004
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2019
1112019
Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій: Навч. посібник
ВО Касьяненко, ЛВ Старченко
Суми: ВТД «університетська книга, 2006
802006
Зарубіжний досвід управління інноваційним потенціалом економіки та можливості його використання в Україні
ВО Касьяненко
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
612011
Социально-экономические проблемы информационного общества
ЛГ Мельник, МВ Брюханов, Ф Мировски, АА Чухно, А Фриман, ...
Университетская книга, 2010
382010
Формалізація стратегічних загроз та можливостей ефективного розвитку інноваційного потенціалу економіки України
ВО Касьяненко
Сумський державний університет, 2015
11*2015
Розвиток науково-методичних підходів до розуміння потенціалу як економічної категорії
ВО Касьяненко, ВА Касьяненко
Видавництво ХНЕУ, 2012
102012
Дослідження сутності інноваційного потенціалу економіки
ВО Касьяненко
Демократичне врядування, 2011
102011
Моделювання та прогнозування економiчних процесiв: навч. посiб
ВО Касьяненко, ЛВ Старченко
102006
Інноваційний потенціал економіки України: теорія та практика формування, оцінювання і використання
ВО Касьяненко
Вид-во СумДУ, 2013
82013
Інноваційний потенціал: взаємозв’язок з науковим та науковотехнічним потенціалом [Електронний ресурс]
ВО Косьяненко
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка».–2012 р.–№, 2012
72012
Інтегральне оцінювання інноваційного потенціалу національної економіки України: науково-методичний підхід і практичні розрахунки
ТА Васильева, ВО Касьяненко
Актуальні проблеми економіки, 50-59, 2013
62013
Розвиток мобільного маркетингу в Україні
ВП Мазуренко, НО Матвієнко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 24-29, 2011
62011
Экологический маркетинг: Практикум
ОВ Прокопенко, ЮИ Осик
Караганда: Изд-во КарГУ, 2016
42016
Розвиток інформаційних систем управління екологічними процесами
ВО Касьяненко, ВО Руденко
Видавництво СумДУ, 2009
42009
Державна підтримка інноваційного розвитку у стратегічних секторах національної економіки
ТА Васильєва, ВО Касьяненко, ЛС Захаркіна
Причорноморські економічні студії, 23-29, 2019
32019
Економічні основи інформатизації інноваційно-цільової стратегії України
ВО Касьяненко, АВ Євдокимов, МІ Супруненко
Видавництво СумДУ, 2006
32006
Макроэкономические аспекты экологической политики
ЛГ Мельник, ВА Касьяненко, МВ Брюханов, Д Шишкин
Издательство СумГУ, 2003
22003
Аналіз ефективності роботи персоналу як елемент бізнес-процесу підприємства
ОО Павленко, ІО Максименко, ИО Максименко, ЄВ Лапін, ...
Сумський державний університет, 2019
12019
Індикатори фінансової безпеки держави в умовах світової глобалізації
ВО Касьяненко, НА Антонюк, АМ Миронова, ОВ Люльов
Сумський державний університет, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20