Наташа Безніцька
Наташа Безніцька
Херсонський державний аграрний університет. Кафедра водопостачання, ГТС та ГІС-технологій
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksau.ks.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування показників родючості і продуктивності меліоративних ґрунтів в умовах регіональних змін клімату (на прикладі Херсонської області)
НВ Безніцька
Дисертація на здоб. наук. степеня канд. с/г. наук, спец 6, 2017
82017
Формування урожайності озимої пшениці залежно від кліматичних змін (на прикладі Херсонської області)
ОВ Морозов, НВ Безніцька, ВП Нестеренко, ВІ Пічура
Таврійський науковий вісник. Вип 88, 146-152, 0
2
МОДЕЛЮВАННЯ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ
НВ Безніцька
Серія Сільськогосподарські науки 4 (76), 2017
12017
Просторово-часова трансформація агрохімічного стану ґрунтів у зоні сухого степу
ВІ Пічура, НВ Безніцька
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2017
12017
Дослідження показників родючості ґрунтів Південного Степу України на фоні регіональних змін клімату Таврійський науковий вісник
ВВ Морозов, ОВ Морозов, НВ Безніцька
Науковий журнал, 196-200, 2013
12013
Вплив кліматичних факторів на формування урожайності рису на півдні України
ВВ Морозов, НВ Безніцька, ВП Нестеренко, АЯ Полухов, ОВ Морозов
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2012
12012
СТАН ТА ДИНАМІКА ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ (НА ПРИКЛАДІ ІНГУЛЕЦЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ)
ОВ Морозов, ВВ Морозов, ЄВ Козленко, НВ Безніцька
Проблеми та практичні питання щодо виконання робіт із землеустрою: Збірник, 234, 2019
2019
Формування показників родючості меліорованих ґрунтів в умовах регіональних змін клімату в південному регіоні України
ОВ Морозов, ВВ Морозов, ВІ Пічура, НВ Безніцька
Херсонський державний аграрний університет, 2018
2018
МОДЕЛЕЛЮВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД АГРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ СУХОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ
ОВ Морозов, НВ Безніцька
Научные труды SWorld 24 (1), 70-79, 2015
2015
Monitoring of irrigated soils in" Askaniyske" experimental Farm, Kherson area
ОВ Морозов, ВВ Морозов, НВ Безніцька, ВП Нестеренко
Агрохімія і грунтознавство, 37-41, 2011
2011
СТАН ТА ДИНАМІКА ЗМІН ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ
ОВ Морозов, ВВ Морозов, АЯ Полухов, НВ Безніцька, ВП Нестеренко
ЗАЛЕЖНІСТЬ УРОЖАЙНОСТІ ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ВІД РН ҐРУНТУ В ЗОНІ СТЕПУ УКРАЇНИ
ОВ Морозов, ВВ Морозов, НВ Безніцька, ВП Нестеренко
ВИКОРИСТАННЯ ГІС В ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ НА РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ
ОВ Морозов, НВ Безніцька, ВП Нестеренко, КВ Дудченко
Використання ГІС та ДЗЗ у землекористуванні. Матеріали Всеукраїнської, 53, 0
МОНІТОРИНГ ЗРОШУВАНИХ ГРУНТІВ У ДОСЛІДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ «АСКАНІЙСЬКЕ» В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ОВ Морозов, ВВ Морозов, НВ Безніцька, ВП Нестеренко
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14