Подписаться
Petr Korenyuk Коренюк Петро Іванович
Petr Korenyuk Коренюк Петро Іванович
DSTU ДДТУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене dstu.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка природокористування
ВО Паламарчук, ПІ Коренюк
Запоріжжя: Дике Поле, 3-17, 2003
532003
Підвищення ефективності використання, відтворення і охорони земельних ресурсів регіону
ПП Борщевський, МО Чернюк, ВМ Заремба, ПІ Коренюк, ВО Князьков
К.: Аграрна наука, 1998
441998
Еколого-економічні та соціальні нариси з проблем природокористування: Монографія
ВО Паламарчук, ЄВ Мішенін, ПІ Коренюк
Д.: Пороги 258, 2004
392004
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ПІ Коренюк, ЕІ Шелудько, ПМ Купчак, ...
Наукова думка, 2007
252007
Еколого-економічна ефективність відтворювальної системи продовольчого комплексу: теорія, методологія, практика:[монографія]
ПІ Коренюк
Дніпропетровськ: ДДФА, 2005
232005
Методика оцінки ефективності використання та відтворення продуктивних угідь сільськогосподарських підприємств
П Коренюк, Н Чмуленко
Економіст, 47-50, 2012
162012
Еколого-економічна ефективність використання земельних ресурсів зони лісостепу України
ПІ Коренюк
Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к. е, 11, 1998
161998
Стан науково-технологічної безпеки реального сектора економіки України
ПІ Коренюк
Сталий розвиток економіки, 22-25, 2012
112012
Фінансовий механізм системи пенсійного забезпечення:[монографія]
ОІ Бобирь, СО Смирнов
Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2008
102008
Методологічні засади визначення інтегрального показника екологічного стану земельної території
ПІ Коренюк, ПІ Коренюк, ПІ Коренюк
Екологія і природокористування, 85-91, 2003
102003
Вплив інвестицій на економічну безпеку реального сектора національної економіки
ПІ Коренюк, ЛА Горошкова, ВП Волков
Вісник Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара 20, 12-17, 2012
82012
Економіка природокористування.[Навчальний посібник]./Коренюк ПІ, Федулова С
ПІ Коренюк
О–Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014
72014
Формування фінансового механізму системи пенсійного забезпечення в Україні
ОІ Бобирь
Дніпропетровськ: Изд-во" Наука і освіта, 2008
62008
Фінансові проблеми економіки природокористування в аграрному секторі України
ПІ Коренюк
Фінанси України, 132-136, 2005
62005
Концептуальні підходи до продовольчої ефективності використання, збереження та розширеного відтворення аграрного природноресурсного потенціалу
ПІ Коренюк
Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія―Економіка та …, 2001
62001
Роль сировинної бази у формуванні продовольчої безпеки України
ПІ Коренюк, ОФ Савченко
Нова економічна парадигма формування стратегії націо-нальної продовольчої …, 2001
62001
Економічна суть фінансових ресурсів підприємства
НО Пікалова, ОІ Бобирь
Ефективна економіка, 2010
52010
Фінансово-економічний механізм управління діяльністю підприємств
ОІ Бобирь
Доступний з http://www. rusnauka. com/24_SVMN_2008/Economics/27133. doc. htm, 2008
52008
Еколого-економічний механізм раціонального використання природно-ресурсного потенціалу
ПІ Коренюк
Продуктивні сили і регіональна економіка: зб. наук. пр.–К.: РВПС України НАН …, 2002
52002
Екологічне підприємництво як інструмент формування конкурентних переваг підприємств
МТ Бець, ОН Боровик
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20