Віталій Білецький, Vitaliy Biletskyy
Віталій Білецький, Vitaliy Biletskyy
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Verified email at donnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Мала гірнича енциклопедія. Т. 2
ВС Білецький
Донецьк: Донбас, 2007
362007
Виправлення девіантної особистості: філософський погляд
ВВ Білецький
Донецьк: Східний видавничий дім, 156, 2003
182003
MINING ENCYCLOPAEDIC DICTIONARY
Biletskyy
14*
Глобалізм як явище сучасного світу і його вплив на трансформацію особистості (соціально-філософський аспект)
ВС Білецький, В Білецький
ТОВ" Східний видавничий дім", 2004
11*2004
Логіка:[навчально-методичний посібник]/[заг. ред. ВВ Бурега]
БВВ Пасько Я.І., Білецький В.В., Савенкова М.Є.
Донецьк: ДонДДУ, 2004
10*2004
Мова і консолідація суспільства в націю
В Білецький
Слово і час, 81-86, 1998
91998
Аспекти дослідження делінквентної особи у західній філософії
ВВ Білецький
Вісник Львівського університету (Філософські науки).-2001.-Вип 3, 111-119, 2001
82001
Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності у прикордонній сфері
ВО Білецький
Публічне управління: теорія та практика, 176-180, 2013
72013
Виправлення девіантної особистості як предмет філософського дослідження
ВВ Білецький
ступеня канд. філософ. наук: спец. 09.00. 03 «Соціальна філософія та …, 2002
72002
Дослідження пенітенціарного психолога:[наукове видання]
В Білецький
Донецьк, ЧПП Дельта, 2005
6*2005
Сучасна соціально-філософська рефлексія відчуження
ПК Найдьонов, ВВ Білецький
Відчуження і виробнича діяльність.[Електронний ресурс]–Режим доступу: www …, 0
6
Соціально-філософські погляди Джонатана Свіфта (на прикладі Казки бочки)
В Білецький
Схід, 78-81, 2014
5*2014
Оперативно-розшукова діяльність як складова інтегрованого управління кордонами
ВО Білецький
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2013
52013
Есхатологічна спрямованість філософії ГС Сковороди
В Білецький
Наука. Релігія. Суспільство, 2008
42008
Динаміка моральнісного стану засуджених
В Білецький
Філософські обрії, 107-114, 2000
42000
Публіцистика Джонатана Свіфта. Філософська сатира і соціально-політичні погляди.
V Biletskyi
Вісник Донецького національного університету Серія Б. Гуманітарні науки, 333-337, 2015
3*2015
Соціально-філософські мотиви у творах Джонатана Свіфта. Аналогії
ВВ Білецький
Вісник Донецького національного університету. Сер. Б: Гуманітарні науки, 385-389, 2014
3*2014
Дослідження логічних конструкцій у сучасній публічній риториці
ВВ Білецький, МІ Душенко, ОЮ Качура
Наука. Релігія. Суспільство, 2008
32008
Manifestations of social technologies in the media (for example, non-regional radio stations)
B Vitaly
Scientific works of DonDUU «Sociology of management». A series of «Special …, 2007
32007
Історико-філософські аспекти ролі релігії та освіти у реконструкції моральності криміногенної особистості
ВВ Білецький
Праці міжнар. конф.“Наука. Релігія. Суспільство”–Донецьк: Ін-т штучного …, 2000
32000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20