Подписаться
Olha Dorosh
Olha Dorosh
Другие именаДорош Ольга Степанівна, Дорош О.С., Dorosh. O.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління земельними ресурсами
АМ Третяк, ОС Дорош
Вінниця: Нова книга 360, 2006
293*2006
Управління земельними ресурсами на регіональному рівні
ОС Дорош
К.: ЦЗРУ 142, 6, 2004
752004
Теоретико-методологічні засади територіального планування землекористування: монографія
ОС Дорош
Херсон: Грінь ДС, 2012
60*2012
Інвентаризація земель: методичні підходи до її проведення
ОС Дорош
Агросвіт, 24-30, 2015
38*2015
Еколого-економічні імперативи реформування земельних відносин в умовах ринку
Й Дорош, О Дорош
Землевпорядний вісник, 30-33, 2012
31*2012
Нова парадигма землеустрою в земельній політиці України
А Третяк, О Дорош, Н Третяк
Землевпорядний вісник, 10-16, 2011
31*2011
Теоретико-методологічні засади формування обмежень у використанні земель та обтяжень прав на земельні ділянки: монографія
ЙМ Дорош, ОС Дорош
Херсон: Грінь ДС, 2016
29*2016
Організаційно-інституціональне забезпечення територіального планування землекористування сільських територій
О Дорош
Економіст, 22-25, 2015
24*2015
Стимулювання раціонального землекористування як економічний механізм поліпшення екологічного стану земельних ресурсів
ОС Дорош
Вісник аграрної науки, 59-62, 2006
21*2006
Розвиток земельних відносин та системи землекористування в Україні: теорія, методологія і практика: Монографія/АМ Третяк, ЙМ Дорош, ОС Дорош, МП Стецюк/за заг. ред. АМ Третяка
АМ Третяк
К.: ЗАТ ВІПОЛ, 2011
202011
Концептуальні основи зонування земель для управління земельними ресурсами за межами населених пунктів
А Третяк, В Другак, О Дорош
Землевпорядний вісник, 40-45, 2008
202008
Державні стандарти, нормии і правила як механізм формування інституціонального середовища територіального планування землекористування
ЙМ Дорош, ОС Дорош
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 3-12, 2015
18*2015
Теоретичні засади зонування земель в Україні: монографія
ОС Дорош, НВ Ісаченко, АГ Мартин, СО Осипчук, ГК Лоїк
К.: МВЦ «Медінформ, 2011
18*2011
Формування обмежень та обтяжень у землекористуванні: навчальний посібник
ЙМ Дорош, ОС Дорош
Видавець Грінь ДС, 2017
162017
Земельна реформа на регіональному рівні (на прикладі Київської області за 1991-2011 рр.) монографія
ЙМ Дорош, СО Осипчук, МП Стецюк, ОС Дорош
15*2011
Концепт розподілу функцій управління землекористуванням в контексті розвитку територіальних громад
ОС Дорош, ДМ Мельник, АЙ Дорош
Збалансоване природокористування, 97-104, 2017
14*2017
Методологічні засади охорони земель в Україні
О Дорош
Землевпорядний вісник, 19-23, 2012
14*2012
Методологічні засади формування інституціонального середовища територіального планування землекористування в Україні
ОС Дорош
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 13-18, 2013
132013
Територіальне планування землекористування в умовах нових земельних відно-син: теорія, методологія і практика: дис.… доктора екон. наук: 08.00. 06/Ольга Степанівна Дорош
ОС Дорош
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ, Київ, 2013
122013
Assessment of the system of allocation of subventions and subsidies and their impact on the development of rural territories.
O DOROSH, I DOROSH, V FOMENKO, A DOROSH, V SALIUTA
Scientific Papers: Management, Economic Engineering in Agriculture & Rural …, 2019
112019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20