Подписаться
Світлана Полякова
Світлана Полякова
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН
Подтвержден адрес электронной почты в домене idss.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір (колективна монографія)/За ред. ЕМ Лібанової
Л розвиток в Україні
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 31, 2008
198*2008
Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій (колективна науково-аналітична монографія)/За ред. ЕМ Лібанової
Л розвиток в Україні
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат …, 2006
189*2006
Рівень життя населення України: Монографія Ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. ком. статистики України; за ред. ЛМ Черенько
Р життя населення України
К.: ТОВ «Видавництво «Консультант, 2006
155*2006
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу
Н в Україні
ЕМ Лібанової.− К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи …, 2012
151*2012
Населення України. Трудова еміграція в Україні
Н України
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України 233, 2010
1372010
Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році: аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України
К.: НІСД, 326-328, 2016
121*2016
Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект (колективна монографія)
ЕМ Лібанової
Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2015
105*2015
Імперативи демографічного старіння
Н України
К.: ВД «АДЕФ-Україна 288, 2014
1052014
Населення України. Соціально-демографічні проблеми українського села
Н України
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 12-42, 2007
98*2007
Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні диспропорції (колективна монографія)/за ред. ЕМ Лібанової.–У 2-х томах
Л розвиток в Україні
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України, 2012
77*2012
Про становище молоді в Україні: щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України/[ТВ Безулік, АІ Білий, ЄІ Бородін та ін.]
П становище молоді в Україні
К.: Гопак 360, 2, 2006
67*2006
Соціальна безпека: теорія та українська практика
ОФН І.Ф.Гнибіденко, А.М.Колот
К.: КНЕУ, 2006
52*2006
Розвиток сільських територій України (1990-2010 роки): моногр./МК Орлатий, ІФ Гнибіденко, ІМ Демчак та ін.; за ред. МК Орлатого
Р сільських територій України
К.: НДІ” Украгропромпродуктивність, 2012
30*2012
Нерівні можливості дітей в Україні: аналіз та рекомендації для політики
В Полякова, Світлана, Черенько, Людмила, Шишкін
22*2011
Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь
ЕМ Лібанова, ред
Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012
21*2012
Бідність населення за споживанням: нові виміри
СВ Полякова, ТВ Новосільська
Демографія та соціальна економіка, 22-31, 2015
122015
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі. Національна доповідь
З Е.М. Лібанової.
Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”, 2015
112015
Бідність літніх людей в Україні: основні тенденції та рекомендації до політики
С Полякова
Демографія та соціальна економіка, 113-123, 2017
9*2017
Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна 2000–2015 [Електронний ресурс]
Режим доступу: http://www. idss. org. ua/monografii/2015% 20MDG% 20Ukr …, 2015
9*2015
Соціальний аудит як технологія управління соціальними процесами
С Полякова
92011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20