Лотоцька Оксана Петрівна
Лотоцька Оксана Петрівна
Західноукраїнський національний університет
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості розвитку української кредитної кооперації Східної Галичини в 20-30-х рр. ХХ ст.
Л О.
Українська наука: минуле,сучасне, майбутнє / За ред. М.В. Лазаровича, 156-164, 2011
2011
Виробнична діяльність "Маслосоюзу" на західноукраїнських землях у міжвоєнній Польщі (20-30-і рр. ХХ ст.) т)
Л О.
Українська наука: минуле,сучасне, майбутнє / За ред. М.В. Лазаровича, 128-136, 2010
2010
Вплив греко-католицького духовенства на становлення та діяльність української молочарської кооперації в першій половині ХХ століття Галичини в першій половині ХХ …
Л О.
Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю …, 2009
2009
Роль громадських організацій Галичини в діяльності українського кооперативного молочарства в міжвоєнній Польщі (20-30-ті роки ХХ ст.)
Л О.
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства 20, 356-363, 2008
2008
Історіографія української молочарської кооперації Галичини в міжвоєнній Польщі (1921-1939 рр.)
Л О.
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім …, 2008
2008
Торговельна діяльність "Маслосоюзу" на західноукраїнських землях у міжвоєнній Польщі (20-30-і рр. ХХ ст.)
Л О.
Науковий вісник Чернівецького державного університету:Збірник наукових …, 2008
2008
Політика Уряду Польщі щодо розвитку українського кооперативного молочарства Галичини в 20-30-х роках ХХ ст.
Л О.
Українська наука: минуле,сучасне, майбутнє / За ред. М.В. Лазаровича, 137-144, 2007
2007
Співпраця кооперативного об'єднанння "Маслосоюз" з українськими громадськими організаціями Західної України (20-30-ті роки ХХ ст.)
Ш О.
Матеріали V Буковинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції …, 2006
2006
"Маслосоюз", "Краєвий молочарський Союз"
МР Шміло О.
Тернопільський енциклопедичний словник 2 (К-О), 471, 2005
2005
Організаційна структура української молочарської кооперації Східної Галичини в міжвоєнній Польщі (1921-1939 рр.)
Ш О.
Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки, 35-41, 2005
2005
Умови розвитку української молочарської кооперації Східної Галичини
Ш О.
Суспільство:історія, методологія дослідження,практика. Матеріали …, 2004
2004
Участь західноукраїнської інтелегенції в формуванні кооперативних організацій у Східній Галичині в міжвоєнний період
Ш О.
Інтелегенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Серія:історія …, 2003
2003
Особливості підприємницької діяльності західноукраїнського селянства в міжвоєнний період (1921-1939 роки)
Ш О.
Проблеми історії України:факти, судження, пошуки. Збірник наукових праць …, 2002
2002
Особливості еволюції соціально-економічної структури західноукраїнського села в 20-30-х роках ХХ століття
Ш О.
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім …, 2002
2002
Сільськогосподарська кооперація західноукраїнського селянства у 20-30-і рр. ХХ століття як форма підприємницької діяльності
Ш О.
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім …, 2002
2002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15