Подписаться
Олена Переломова
Олена Переломова
Сумський національний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене sau.sumy.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Лінгвокультурні коди інтертекстуальності українського художнього дискурсу: діахронічний аспект
ОС Переломова, ЕС Переломова
Видавництво Сумського державного університету, 2008
502008
Інтертекстуальність як системотвірна текстово-дискурсивна категорія
ОС Переломова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 87-95, 2008
452008
Ідіостиль Валерія Шевчука
ОС Переломова, ЕС Переломова
Видавництво Сумського державного університету, 2010
30*2010
Інтертекстуальність в українському художньому дискурсі: структурно-семантичний і стилістичний аспекти
ОС Переломова
Дис. докт. філол. наук). КНУ імені ТГ Шевченка, Київ, 2010
112010
Інтертекстуальність–структурна ознака текстів українського постмодерного художнього дискурсу
ОС Переломова
Видавництво СумДУ, 2008
82008
Інтертекстуальність і літературна компаративістика
ОС Переломова
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка …, 2012
72012
Мовні знаки вияву інтенційної паратекстуальності авторського художнього тексту
О Переломова
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2009
72009
Типи взаємодії текстів: види і форми інтертекстуальності
ОС Переломова
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 112, 2008
72008
Взаємодія різних шарів лексики у мові творів Валерія Шевчука
О Переломова
Волинь-Житомирщина. Історикофілологічний збірник з регіональних проблем …, 2004
72004
Інтертекстуальність сучасного фемінного художнього дискурсу (спостереження за структурою тексту повісті О. Забужко" Інопланетянка")
ОС Переломова
Видавництво СумДУ, 2006
62006
Iнтертекстуальнiсть як системотвiрна текстово-дискурсивна категорiя
ОС Переломова
52008
Художній універсум" Давидових псалмів" як результат творення індивідуального сенсу в процесі взаємодії текстів
ОС Переломова
Видавництво СумДУ, 2007
42007
Деякі особливості реалізму в українському художньо-літературному дискурсі
ОС Переломова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
32011
Риторика і комунікативні девіації
ОС Переломова, ЕС Переломова
Сумський державний університет, 2015
22015
Моральні цінності Т. Шевченка в мовних знаках національного поетичного дискурсу
О Переломова
Філологічний дискурс, 82-86, 2015
22015
Філософсько-світоглядні аспекти лінгвістичного виміру концепту самотність
ОС Переломова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 63-70, 2012
22012
Семантичне наповнення концептів самотність і одиночество в українському і російському художніх дискурсах
ОС Переломова
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка …, 2010
22010
Мовний аспект ідіостилю Валерія Шевчука
О Переломова
Волинь-Житомирщина, 281-290, 2010
22010
Лінгвістичний аспект дослідження інтертекстуальності художнього тексту
ОС Переломова
Видаництво СумДУ, видавництво ХНУ ім. ВН Каразіна, 2009
22009
Лінгвістичні засоби творення художнього хронотопу поетичного світу Олександра Олеся
ОС Переломова, ЕС Переломова
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20